Zeynep Sincer ile Çini Workshop

Çini terimi günümüzde; kilin duvar kaplaması olarak kullanılmak maksadıyla şekillendirilmesinden sonra geleneksel motiflerle süslenip pişirilerek elde edilen sırlı levhalar için kullanılmıştır.

Türk Çini Sanatı, Türk ve Osmanlı mimarisinde önemli bir yere sahiptir. Türk mimari örneklerinde kullanılan çini süsleme, bazen dışta kubbelerde ve minarelerde ayrıca iç mekânlarda duvarlarda bolca yer almıştır.

Selçuklulardan devir alınan çini sanatı Osmanlı döneminde ise malzeme, teknik ve üslup özellikleri bakımından aşamalar halinde yeniliklerle geliştirilmiş ve sonuçta özgün Osmanlı Çini Sanatı özelliğini kazanmıştır. Osmanlılarda önemli çini merkezleri İznik, Kütahya ve İstanbul olmuştur.

Bir günlük çini workshop etkinliğinde, motif/desenlerin çini bünyeler üzerine aktarılması, tahrir yapılması, sır altı boyalarıyla boyanması, fırça tutma gibi teknikleri gösterilecektir.

Katılımcılar yaptıkları çini ürünleri, sırlanıp pişmesinden dolayı workshoptan yaklaşık 10 gün sonra İstanbul Tasarım Merkezi’ne gelerek teslim alabileceklerdir.

Workshop Tarihi: 23 Kasım 2019

Workshop Gün ve Saati: Cumartesi / 14.00 – 16.30

Zeynep Sincer

Lisans eğitimini 2013-2018 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini (anasanat dalı) Doç. Dr. Latife AKTAN ÖZEL ile tamamladı. 2016’da Serap EREYLİ’nin yanında İznik Mavi Çini ve Seramik İşletmesinde staj yaptı. 2017 Karesi Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışmasında Mansiyon Ödülü aldı. 2018 Yeditepe Bienali Kuş Misali sergisinde eserleri sergilendi. Hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Çini (anasanat dalı) Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.