Uygulamalı Temel Tasarım Atölyesi

Temel Tasarım Atölyesi tasarımla ilgili olan mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik tasarımı bölümlerinde okuyan ya da okumayı düşünen öğrencileri, tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri ile tanıştırarak algı ve duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefler. Nokta, çizgi, şekil gibi en temel kavramlardan ve 2 boyutlu çizimlerden başlanılarak hareket, strüktür, mekan gibi konular çalışmaları 3. boyuta taşır.

Düzenli yapılan uygulamalarla öğrencilerin işlenen teoriyi pratiğe dökme kabiliyetini geliştirmeleri sağlanır. Soyut ile somut arasındaki ilişki oran, ölçek, ritim, denge, düzen, şekil-zemin gibi kavramlar aracılığıyla kurulur. Soyutlama ve yorumlama gibi ilk bakışta zor görünen konuların yapılan egzersizlerle daha iyi anlaşılması sağlanır.

Renkler, ışık, gölge gibi konuların insan psikolojisi ve algısı üzerindeki etkileri görsel bir dille aktarılır. Uygulamalarda farklı malzemeler denenerek malzeme-form-strüktür ilişkisi Temel Tasarım ilke ve araçları ile 2 ve 3 boyutlu olarak deneyimlenir.

Atölye İçeriği:

1. Hafta: Kavramlar, Görsel Algı

2. Hafta: Tasarım Ögeleri

3. Hafta: Renkler, Işık ve Gölge

4. Hafta: Temel Tasarım İlkeleri, Soyutlama

5. Hafta: Doku Rölyef

6. Hafta: Strüktür – Mekan

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri : 10 Mart – 12 Mayıs 2018

Atölye Süresi : 24 Saat - 6 Hafta

Atölye Günü / Saati : Cumartesi / 16.00 – 20.00

Yrd. Doç. Dr. Onur Şimşek

1982 de Salzburg’ta doğdu. 2003-2010 yılları arasında Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Mezuniyetinin ardından Viyana’da serbest Yüksek Mimar olarak projeler yaptı ve 2014 yılında Viyana Teknik Üniversitesinden Doktora ünvanını aldı. Eylül 2014 de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde göreve başladı. Lisans programında Temel Tasarım ve Mimari Tasarıma giriş derslerinin Koordinatörlüğünü yapan Şimşek, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Mimaride Kuram ve Eleştiri derslerini vermektedir, Yüksek Lisans Programında ise Kuramsal Tasarım Stüdyosuna girmektedir. Viyana Üniversitesinde Felsefe eğitimine devam eden Onur Şimşek, Avlu, Selçuklu Mimarisi, Türk/İslam Mimarisi, Mimarlık ve Sanat Felsefesi, Mimarlık teorisi ve kritiği, Etik-Estetik, Doğa-Teknoloji-Mimarlık, İslam Estetiği gibi konularda araştırmalarına devam etmektedir.