Uluslararası Öğrenciler Akademisi

‘SANAT-MİMARİ-TASARIM’ ÖZEL İHTİSAS PROGRAMI

Programın Amacı:

TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlediğimiz program kapsamında öncelikle; İstanbul’da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra bu öğrencilerin İstanbul’da geçirecekleri sürece, yaşadıkları çevreye, okul ortamlarına adaptasyonlarını kolaylaştırmak, aynı zamanda sosyal ve kültürel donanımlarını güçlendirerek, birbirleriyle ve Türklerle aralarında sağlıklı bir iletişim ortamının gelişmesini sağlamak projenin bir diğer amacıdır.

Eğitim programını tamamlayan öğrenciler ile ülkemiz arasında her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler kurulması da projenin ileriye dönük hedefidir.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi ‘Sanat-Mimari-Tasarım’ Özel İhtisas Programı 7 Şubat – 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Türkiye Bursları kurumlarının organizasyonuyla Ensar Vakfı kurumu olan İstanbul Tasarım Merkezi’nde tamamlandı.

Programın İçeriği:

Seminerler:

Türkiye Seminerleri
Sanat Seminerleri
Mimarlık Seminerleri
Dil ve Edebiyat Seminerleri

Atölyeler:

Sanat Atölyesi
Klasik Türk Sanatları Atölyesi
Mimarlık Atölyesi
Dil ve Edebiyat Atölyesi

Okuma Grupları:

Sinema Okumaları
Düşünce ve Felsefe Okumaları
Dil ve Edebiyat Okumaları
Dini Metinler Okumaları
Tarih Okumaları

Eğitmen Kadrosu:

Türkiye Seminerleri:

Prof. Dr. Ergün Yıldırım
Prof. Dr. Sadettin Ökten
Doç. Dr. Alev Erkilet
Yard. Doç. Dr. Edip Asaf Bekaroğlu
Beşir Ayvazoğlu

Sanat Seminerleri – Sanat Atölyesi – Klasik Türk Sanatları Atölyesi:

Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu
Banu Kaçkaner
Hikmet Barutçugil
M. Efdaluddin Kılıç
Peyami Gürel
Reza Hemmatirad
Serap Ekizler Sönmez

Mimarlık Seminerleri – Mimarlık Atölyesi:

Prof. Dr. Suphi Saatçi
Doç. Dr. Aziz Doğanay
Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin
Yar. Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç
Dr. Halit Halaç
Y. Mim. Mine Zığındere
Y. Mim. Hümeyra Kılıç
Y. Mim. Yasemin Darbaz Karaca

Dil ve Edebiyat Seminerleri – Dil ve Edebiyat Atölyesi:

Prof. Dr. Fatih Andı
Doç. Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun
Cemal Şakar
Kadir Durgun
Neslihan Öztin

Okuma Grupları:

Emin Özlen – Tarih Okumaları
Gökhan Yorgancıgil – Sinema Okumaları
Taceddin Ertuğrul – Düşünce ve Felsefe Okumaları
Neslihan Öztin – Dil ve Edebiyat Okumaları
Doç. Dr. Semih Ceyhan – Dini Metinler Okumaları

Seminer Videoları:

Prof. Dr. Ergün Yıldırım - Modernleşmenin Türkiye Hikayesi
Prof. Dr. Mustafa Uzun - Entellektüel Kimlik ve Edebiyat
Prof. Dr. Sadettin Ökten - Şehir ve Medeniyet
Prof. Dr. Suphi Saatçi - Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı ve Mimar Sinan
Doç. Dr. Alev Erkilet - Türkiye'de Kentleşme ve Kent Sosyolojisi
Doç. Dr. Aziz Doğanay - Mimar Koca Sinan'da Mimari Plastik ve Tezyinat: Süleymaniye
Doç. Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun - Osmanlıda Edebiyat
Doç. Dr. Yasin Çağatay Seçkin - Süregelebilirlik, Adı Konmamış Sürdürülebilirlik
Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu - İmar ve İbadet Olarak Sanat
Y. Mimar Halit Halaç - Kentlerimiz, Mimarlık ve Eskişehir
Efdaluddin Kılıç - Meşk Usulü Eğitim
Kadir Durgun - Güzel Türkçemiz
Peyami Gürel - Havadan, Sudan, Ateşten, Topraktan