Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı 2016

TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle İhtisas Programının ikincisini düzenleyeceğiz.

Program kapsamında öncelikle; İstanbul’da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin akademik çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra bu öğrencilerin İstanbul’da geçirecekleri sürece, yaşadıkları çevreye, okul ortamlarına adaptasyonlarını kolaylaştırmak, aynı zamanda sosyal ve kültürel donanımlarını güçlendirerek, birbirleriyle ve Türklerle aralarında sağlıklı bir iletişim ortamının gelişmesini sağlamak projenin bir diğer amacıdır.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı 02 Nisan – 30 Ekim 2016 tarihleri arasında T.C. Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Türkiye Bursları kurumlarının organizasyonuyla Ensar Vakfı kurumu olan İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleşecektir. İhtisas programında öğrencilerimize dört farklı atölye ile eğitim verilecektir. Atölyelerini seçen öğrencilerimiz için farklı sanat disiplinlerinde yerel ve evrensel değerler göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredatlar ile öğrencilerimizin akademik hayatlarına katkı sağlayacak bir program oluşturulmuştur.

Bu programa dahil olan öğrencilere devamlılık ve başarı durumuna göre sertifika düzenlenecektir. Bunun yanında atölye eğitmenleri ile yakın ilişkiler kuracak olan öğrenciler akademik anlamda destek alma imkânını bulabilecekler.

İhtisas programı kapsamında “Sanat ve Medeniyet Atölyesi – Mimarlık Atölyesi – Düşünce Atölyesi – İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi” programları olacaktır. Katılmak isteyen öğrenciler ilgi duydukları ya da öğrencilik hayatlarına yardımcı olacağını düşündükleri bir, ya da en fazla iki atölyeye katılma imkânı bulabilecekler.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı Atölyeleri ve atölye içerikleri aşağıda verilmiştir.


SANAT VE MEDENİYET ATÖLYESİ

Atölye İçeriği;

Bu atölye kapsamında katılımcılar, bir yandan sanatın ne idüğü ve nasılına dair bakış açısı kazanırken, diğer yandan sanatın medeniyetle buluşmasına tanıklık edeceklerdir. Teorik anlatı, sahada ve üstadlarla buluşma adıyla üç boyutta gerçekleşecek çalışmaların ağırlıklı kısmı kuramsal meseleler ve sanatın tarihsel evrimi üzerine soruşturmalar şeklinde olacaktır. Ayda bir sahada yapacağımız çalışmalarda ise, müze ve tarihi mekanların ziyaretleriyle sanatın hayatla nasıl vücut bulduğuna tanıklık edilecektir. Üstadlarla buluşma bölümünde ise alanında uzman kişilerle bazen sahada bazen de atölyelerde yapılacak söyleşilerde, katılımcıların ufkuna bam teli dokunuşlar gerçekleştirilecektir. Bu minvalde Sanat ve Medeniyet Atölyesi yerleşik soru ve sorunlara cevap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı da amaçlamaktadır.

Atölye Programı;

Sanat nedir, niçin sanat?

Sultanahmet Gezisi (Ayasofya, Sultanahmet, Türk-İslam Eserleri Müzesi)
İslam Sanatının Yapıtaşları
Divan Yolu Caddesi ve Kapalı Çarşı Gezisi

Sanat-Medeniyet İlişkisi

Bab-ı Âli, Gülhane Parkı ve Sirkeci-Eminönü Gezisi
İstanbul Medeniyeti ne demek? İstanbul’ un tarihinde sanat dolu bir gezinti
Minyatür Sanatı
Beyazıd Meydanı, Süleymaniye Camii ve Vefa Gezisi

Kaligrafi ve Hat Sanatı

Şehzade, Fatih, Yavuz Selim ve Balat Gezisi
Ebru Sanatı Tekneyle Boğaz Gezisi

Mimari ve Medeniyet İlişkisi

Eyüp Sultan ve Pierre Loti Gezisi
Mimar Sinan Geçti Bu Dünyadan
Üsküdar ve Kuzguncuk Gezisi

Modern Sanat ve Sanattaki Dönüşümün Hikayesi

Beşiktaş, Yıldız Sarayı ve Yahya Efendi Tekkesi Gezisi
Sinema ve Sanat İlişkisi Film nasıl okunur?
Film gösterimiyle beraber
Dolmabahçe Saray Gezisi

Atölye Yöneticisi: İsmail Erdoğan

1980 İzmir doğumlu olan yazar, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversite'si İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kurumlardaki idarecilik görevinden sonra 2005 yılında İzmir'de başladığı öğretmenliğe halen İstanbul'da devam etmektedir. Mezun olduğu günden beri 2. Üniversiteyi okumayı düşünen ama imam Hatip'li olduğu için katsayı engeline takılan yazar, 2011 yılında bu engelin kalkmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Halen eğitimine devam etmektedir. Gerçek Hayat dergisiyle başlayan yazarlık serüveni, Gerçek Hayat başta olmak üzere bazı site ve dergiler yoluyla devam etmektedir. Yazarlığın yanında, farklı konularda birçok seminer vermiş ve söyleşiye katılmış olan yazar, "Hayattan Hakikate Yansıyanlar" başlığı altında, ilk kitabının çalışmalarını sürdürmektedir.

Atölye Takvimi;

Atölye Tarihleri; 09.04.2016 - 26.11.2016

Atölye Günü/Saati; Cumartesi/11.30-13.00

Atölye Süresi; 25 Hafta (38 saat)

Atölye Yeri; İstanbul Tasarım Merkezi / Sultanahmet


MİMARLIK ATÖLYESİ

Atölye İçeriği:

3. Milenyuma başlarken önü kesilemeyen teknoloji, dünya nüfusun artışı ve hakim yaşam kültürü haline gelen şehirleşme gibi gerçekler insanın doğayla ilişkisini hiç olmadığı kadar gündemimize taşıdı. Dünyanın en önemli metropollerinden birisi olan İstanbul, hızla büyümektedir. Büyümenin bir sonucu olarak yapay ve doğal çevre dengesinden bahsetmek gittikçe zorlaşmaktadır. Atölyemizde ekoloji meselesine İstanbul merceğinden bakacağız. Programlı bir şekilde şehri keşfetmeye çıkacak olan katılımcılar, avlular, boğaz, korular ve parklar gibi İstanbul’da yaşayanların doğayla buluştuğu noktalar üzerinden İstanbul `un yeşil haritasını çıkaracaklar. Bu esnada şehri gezerken, en sorunlu alanları da tespit etmiş olacaklar. Elde edilen verilerden yola çıkılarak mevcut sorunlara mimari tasarımlar şeklinde çözüm önerileri getirilecektir. Bu çalışma esnasında bir taraftan şehri farklı bir bakış açısıyla tanıma imkanı bulacak olan katılımcılar, günümüzün global ölçekteki ekoloji sorunsalına lokal çözümler üreteceklerdir.

Atölye programı;

Şehir ve Yeşil:

- Ekolojinin Öyküsü
- Dünden-Bugüne Ekolojik Tasarımlar
- Uygulama ve Eskiz Çalışmaları :
Tarihi Yarımadanın Ciğerleri
Sokullu Mehmet Paşa Camii Avlusu
Kadırga Parkı, Sultan Ahmet Parkı, Topkapı Sarayı Gülhane Parkı
İstanbul Üniversitesi Bahçesi, Süleymaniye Külliyesi Bahçe ve Avluları, Saraçhane Parkı
- İstanbul`da Yeşil Bir Gün

Şehir ve Mavi:

- İstanbul Boğazı + Haliç, Tarihi Yarımadanın Havuzları, Tarihi Yarımadanın Çeşmeleri
- İstanbul`da Su ile Canlandırlımış Bir Gün

Şehir ve Sürdürebilirlik:

- Modern Şehir ve Metropollerde Yaşam
- Sürdürelebilir Şehirler
- İstanbul’da Eco-Design (Yaşam Projeleri)

Think global – act local

- İstanbul İçin Çözüm Önerileri:
- Yeşil Cephe, Yeşil Teras, ve Çatılar,
- Havuzlar
- Ulaşım
- Enerji

Atölye Yöneticisi: Onur Şimşek

1982 Salzburg / Avusturya`da doğdu. Viyana Güzel Sanatlar Akademisinde Mimarlık lisans ve Yüksek Lisans eğitimini aldı. 2010 yılında ‘Saraybosna’da Avlulu konutun Revitalizesi ve tekrar düşünülmesi’ başlıklı Master teziyle mezun oldu. Sonrasında Viyana’da Profesör ü Helmut Hempel ile serbest mimar olarak ortak projeler yaptı ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde Prof. Erich Lehner danışmanlığında doktorasına başladı. 2014 yılında Selçuklu Mimarisinde Avlunun karşılaştırmalı Analizi adlı çalışmasıyla doktora ünvanını aldı. Ardından İstanbul`da yaşamaya başlayan Onur Şimşek Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Atölye Takvimi;

Atölye Tarihleri; 09.04.2016 - 26.10.2016

Atölye Günü/Saati; Cumartesi/14.00-17.00

Atölye Süresi; 13 Hafta (38 saat)

Atölye Yeri; İstanbul Tasarım Merkezi / Sultanahmet


DÜŞÜNCE ATÖLYESİ

Atölye Amacı;

Günümüzde bireylerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin, kişiler arası etkileşimin, yaratıcı sorun çözme ve karar verme becerilerinin de gelişmiş olması gerekli hale gelmiştir. Uzmanlar bilgi çağının yerini, inovasyon çağına bıraktığını söylerken; yaratıcılığın önemine de değinmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaşmış olsa da, önemli olan bilginin farklılık yaratmak için kullanılır hale gelmesi olmuştur. Bu da farklı, disiplinli düşünme ve yaratıcılık becerisini gerektirmektedir.

Yaratıcılık ve inovasyona ilişkin birçok konu gizemli bir sır perdesi ile sarılmış gibi de görünseler; düşünce üretimi öğrenilebilir, aktarılabilir, geliştirilebilir bir süreçtir. Düşünce Atölyesi de, farklı eğitim ve atölye içerikleriyle bu süreci doğrudan hedef kitleye aktarabilmeyi amaçlamaktadır.

Atölye İçeriği;

1) Proje Döngüsü Yönetimi

Proje döngüsü yönetimi son 20 yılda geliştirilen ve proje fikrinin tasarlanmasına, geliştirilmesine, ilgili fon kaynaklarına başvuru yapılmasına, projenin onaylanması halinde yürütülmesine, proje bitiminde değerlendirilmesine ve proje çıktılarının toplum ile paylaşılmasına kadar olan döngüyü yönetme yaklaşımıdır. Proje döngüsü yönetimi prensipleri kullanılarak tasarlanan projeler hem daha etkili, hem de fayda-maliyeti yüksek olan projelerdir. Bu eğitim, proje fikirlerini gerçekleştirebilmek için bir yöntem önerisi sunar. Fikirleri somut faaliyete dönüştürmek için, mantıksal çerçeve yaklaşımı yardımıyla kendi fikirlerini projelendirmelerine katkı sağlayacaktır.

2) Sosyal İnovasyon

Sosyal inovasyon; Sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel sorunların yenilikçi yöntemler, politikalar, araçlar, süreçler ve uygulamalarla çözümüne dayanan inovasyon modelidir.

Bu modelde soruna yaklaşım yeni bir süreç ya da ürün geliştirmek, yeni bir stratejik yaklaşım geliştirmek ve uygulatmak, insan kaynaklarını sorunu tanıyıp çözebilecek beceriyle donatmak gibi araçlar yardımıyla belirlenir.

Bu programın amacı;

• İnovasyonun ne olduğunu kavrama ve yenileşimi üreticilikten ayırt edebilme,

• Kişisel yenileşim yetkinliklerine ne kadar sahip olduklarını sorgulayabilecek ve bunları geliştirebilecek beceriler kazanma,

• Farklı düşünme teknikleri kullanıp, kendi iş hayatlarında yenilikçi olabilecek fikirler üretmedir.

3) Fikir Çarpıştırma ve Zeka Atölyesi

Mevcut bir fikri geliştirmenin en iyi yolu onu teoriden pratiğe hızlıca dökmek ve gerçekten kullanılabilirlik ve çözüm tekniğinin fikri nasıl etkilediğinin gözlemlenmesidir. Konu fikir bulmak ise, bu günlük hayattaki problemleri tespit etme yeteneğinin geliştirilmesi ile sağlanabilir. Olaylara çoğunluktan daha farklı bakmayı öğrenebilen insan, herhangi bir durum karşısında açıkları ve eksikleri herkesten daha hızlı fark edebilir.

Fikir geliştirmek için düşünceyi geliştirme teknikleri kullanılır. Problem çözme odaklı teknikler, öncelikli olarak problemi belirler ve bunun üzerinden çözüme ulaşır.

Bu programla;

• Akılcılık, esneklik, orijinallik, fikir geliştirme ve ilişkilendirmek üzerine yaratıcılık egzersizleri,

• Farklı düşünme metotları kullanılarak yapılan uygulamalarla özgün düşünmeye yönelik faaliyetler yapılacaktır.

Zekâ, insanın zihin potansiyelidir. Doğru yönde doğru şekilde kullanılmayan her potansiyel güç, tehlike arz eder. Bu atölyede, aşağıda yazılan farklı eğitimlerle zekanın doğru ve sistemli bir şekilde işletilmesi amaçlanmaktadır.

Akıl Haritaları Uygulama Eğitimi

Akıl haritası (mindmap) doğal öğrenmenin en etkili yöntemlerinden biridir. İnsan zihninin doğru şekilde çalıştırılması sayesinde bilgilerin sistemli bir sınıflandırmayı sağlayan mindmap yöntemi, en doğru öğrenme stillerinden biridir. Bu sebeple bilginin kalıcı hale gelmesini arzulayanlar için bulunmaz bir yöntem olan akıl haritalarının(mindmap) en doğru kullanım yöntemleri, eğitmenler tarafından aktarılacaktır.

Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Atölyesi

Kişilere kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

Hayalini Anlat Atölyesi

Hayalini Anlat Atölyesi, hedef kitleye sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Hayalini Anlat Atölyesi, öğrencilerde yaratıcı düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

Stratejik Düşünme Becerileri Atölyesi

Stratejik düşünmek, zaman yönetiminin ve başarının temel şartıdır. Stratejik düşünmek ve çalışmak günlük faaliyetlerinin her adımında olmazsa olmaz bir bakış açısıdır. Stratejik Düşünme Becerileri Atölyesinde, stratejik düşünme becerilerini ölçmek, stratejik düşünmenin temel bileşenlerini anlamak ve stratejik düşünme için pratik uygulama araçlarını deneme şansını bulacaklardır.

4) Yaratıcı Drama ve Kuantum Düşünce Tekniği

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme

• Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Kuantum Düşünce üst nitelikli bir düşünme biçimidir. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjilerdir. Değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok kaygı, kuruntu, birbirini çağrıştıran zincirleme hayaller biçiminde akar. Oysa Kuantum Düşünce; derin düzeyde, atom altı alanda etkili olabilecek tarzda bir yaratıcı düşünme biçimidir. Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel olarak kurgulanmış sözel ve imgesel oluşumları içerir.

Bireylerin bilinçaltı düşünce kalıplarını kısa sürede değiştirmek çok da kolay değildir, çünkü bilinç tutucu bir yapıya sahiptir ve yeni gelen mesajları kabul etmesi uzun sürebilmektedir. Özellikle bireyin kendisi ile ilgili değiştirmek istediği bir özelliğin kalıcı olabilmesi için, bilinçaltında yatan temel söylemlerin değişmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birey, hevesle başlayıp, kısa bir süre devam eden değişimlerle yetinmek zorunda kalmaktadır.

Bu atölyenin amacı, bilinçaltı düşünce kalıplarının değiştirilmesi, bireyin kendisine ve dünyaya bakış açısını yeniden yapılandırılabileceğini göstermektir. Ayrıca bu teknik ile kişilerin kendilerini daha iyi tanıması, başkalarını anlaması, evrensel sistemin işleyişini fark etmekten doğan bilgeliğe ulaştırarak beden enerjisinin düzene sokulması planlanmaktadır. Yaradılış sebebinin fark edilmesi ve ona adım adım ulaşmak yönündeki çabaların desteklenmesi de başka hedeflerden biridir.

Kuantum Düşünce, kişiler arası iletişimin en derin boyutunu sunar. Ortak insanlık alanında gerçekleşen bu iletişim, derin ve etkili bir uzlaşma sağlar. Bu yöntemle, beden dili ve sözel iletişimden daha da etkili bir şekilde düşüncelerimizin direkt muhataba ulaştırabiliriz.

5) Grafoloji Okumaları ve Beden Dili

Grafolojiyi, yani yazıbilimini iki ayrı dalda incelemek mümkündür. Yazılı bir metnin orijinalitesi veya iki ayrı yazının ya da imzanın aynı şahsa ait olup olmadığı hususunu araştıran alan “Forensik Grafoloji”; yazı özelliklerine bakarak yazı sahibinin karakteristik özellikleri, ruhi ve bedeni durumunu tespit edebilen alan ise “Psikolojik Grafoloji” diye adlandırılır.

Grafoloji okumaları, farklı formasyonlardan oluşan hedef kitleye şu şekillerde fayda sağlayabilir:

• Stratejik faydası: İmzasını gördüğünüz bir insanın karakterini ve olaylara bakışı ve gelecekte yapacağı hamleler büyük oranda tahmin edilebilir. İmzasını gördüğünüz bir insanın vizyonu büyük oranda bellidir. Strateji ile meşgul olanlar için imza ilmini bilmek mesleklerinde bir fark oluşturacaktır.

• Eğitimci ve pedagoglar: İnsanların imzalarından onların düzgün ya da karmaşık karaktere sahip olup olmadığı ile ilgili bilgi verebilir. Başarılı eğitimciler zekâ seviyesi yüksek karmaşık karakterli insanları imzasından tespit ederek özel eğitime tabi tutar ve onlarla daha verimli olur.

• Ebeveyne faydası: Çocuklarını daha yakından tanıyarak onları başarılı olacakları alanlara yönlendirebilirler.

• Yönetici ve liderlere faydası: Birlikte çalıştığı takımını daha iyi bilir. Kim hangi işi başarabilir kim kıvrak zekâlıdır bunu tespit edebilir.

Beden Dili;

Bu eğitimde, beden dilimizi kullanarak anlatmak istediklerimizi güçlendirmek ve anlaşılmasını kolaylaştırmak, karşımızdaki kişinin beden dilini kolaylıkla analiz etmek ve anlamak, sözsüz iletişimin etkin kullanımı konusunda ipuçları vermek, Konuşmayı uygun beden diliyle destekleme önerileri vermek amaçlanmaktadır.

Beden Dilini Etkin ve Etkili Kullanmak
Beden dilinin gücü ve önemi
Bedenimizi zinde ve esnek hale getirmek
Jest ve mimikleri anlamak
Sözü jest-mimikler ve beden diliyle desteklemek
Hitabete Dair: Konuşma – Sunum Teknikleri ve Uygulamaları
Etkili konuşma için verimli dinleme
Kendine güven: cesaret ve istek
Hazırlık: konuşmaya ilişkin malzeme toplama yöntemleri
Malzemeyi seçilen konuya işleme teknikleri
Konuşma planı hazırlamak: nasıl başlamalı, nasıl anlatmalı, nasıl bitmeli?
Canlı – renkli – inandırıcı bir konuşmacı olmak
Konuşma – sunum esnasında muhatapların nabzını tutmak
Hitabet sanatında kelime haznesinin önemi
Doğaçlama konuşabilme becerisi kazanmak
Kıyafet seçimi

Atölye Takvimi;

Atölye Tarihleri; 14.04.2016 - 15.10.2016

Atölye Günü/Saati; Perşembe/16.00-19.00 Atölye Süresi; 13 Hafta (38 saat)

Atölye Yeri; İstanbul Tasarım Merkezi / Sultanahmet

Atölye Yöneticisi: Abdullah Serenli

Uluslararası Öğrenciler Akademisi İhtisas Programı Düşünce Atölyesinin Koordinatörlüğünü yapacak olan Serenli, Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı ve Projeler Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Serenli, başta Ensar Vakfı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, özellikle sosyal sorumluluk kapsamında gençler üzerine projeler yazdı ve yürüttü. Proje Döngüsü Yönetimi, Kariyer, Kişisel Gelişim, Kapasite Geliştirme gibi eğitim ve kültür projelerinin yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere yüzden fazla programını organize etti, eğitimlerini verdi.


İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER ATÖLYESİ

Projenin Amacı;

Neredeyse tüm İslam coğrafyasında özellikle de mimari eserlerde çeşitli örneklerini gördüğümüz geometrik (hendesî) bezeme uygulamaları konusunda çalışmalar yapılmakla birlikte bu çalışmalar, gerek konunun İslam tarihi bağlamında ele alınması gerekse kompozisyonlardaki zenginliğin coğrafî şartlar ve matematiksel olarak incelenmesi açısından yetersizdir. Özellikle Türk dünyası bu konuyla ilgili çalışmalar noktasında aktif bir rol üstlenmemektedir. Bu durum toprakları üstünde bulunan mimari eserlerdeki geometrik bezeme zenginliği ile tezat oluşturmaktadır. Tasarımcılar çokgen esasına dayanan enteresan kompozisyonlarla büyük taş blokları bir araya getirerek ya da ahşaba en kompleks geometrik formları uygulayarak sonsuza açılan sistemler oluşturmuşlardır. Sadece mimaride değil, kitap sanatları olan Tezhip, minyatür, ciltte de en güzel geometrik kompozisyonlara imza atılmıştır.

Geometrik desenlerin çok fazla eserde yer almasının yanında barındırdığı sistemlerin farklı ve bazılarının belki de sadece Anadolu’ya özgü olması araştırılması noktasında şu ana kadar niçin heyecan duyulmadığını anlamamızı daha da güçleştirmektedir.

Batı’da İslam sanatındaki geometrik desenlerle ilgili çalışmalar mevcuttur. Fakat ağırlıklı olarak el-Hamra Sarayı ve Fas gibi mağribî ülkelerde bulunan eserler ve Memlük eserleri üzerinden çalışmalar yapılmıştır. Olayın sadece Arap dünyası kapsamında ele alınması bütünün kollarından sadece birini anlamamızı sağlar. İslam devletlerinin bir bütün olarak ele alınması, her toplumun değişen yüzyıllarla birlikte ve değişen coğrafî şartlarda hangi ürünlere imza attıkları objektif bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmalıdır. Özellikle Orta Asya’dan Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı dönemleri silsilesi takip edilerek Anadolu’nun bu bağlamdaki farkı ortaya konmalıdır Buradan hareketle Atölyede özellikle Anadolu topraklarına ait geometrik kompozisyonlara yer verilerek farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.

Atölyenin Konuları;

Geometrik desenlerin sınıflandırılması ile başlayacak olan atölyede ağırlıklı olarak kare, altıgen ve beşgen kompozisyonların analizine yer verilecek. Cetvel-pergel konstrüksiyonu ile bir geometrik deseni, noktadan başlayarak daireye ulaşma ve ardından deseni sonsuza nasıl yayabileceğimizi anlamaya çalışıp kağıt üzerinde bol uygulama ile desteklenmesi sağlanacaktır. Desenler Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait mimari eserlerden seçilerek bu mimari yapılara da desenlerle beraber farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Ülkemizin aslında bir geometrik desenler veri tabanı olduğuna ilişkin yönlendirmeler ışığında İslam mimarlık tarihi içerisinde de ayrıcalıklı yere sahip olduğu kanaati de oluşturulmaya çalışılacaktır.

Atölye Yöneticisi; Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.

Atölye Takvimi;

Atölye Tarihleri; 09.04.2016 - 26.11.2016

Atölye Günü/Saati; Cumartesi/17.00-19.00

Atölye Süresi; 13 Hafta (38 saat)

Atölye Yeri; İstanbul Tasarım Merkezi / Sultanahmet