Tuba Genç ile Online İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi

Dörtlü Desenler - Temel Seviye

• Atölye 8 haftalık temel düzey eğitim programından oluşmaktadır.

• Temel seviye dörtlü desenleri kapsamaktadır.

• Atölyede geometrik desenlerin çizimi; birbirini takip eden ve zanaatkar nesiller tarafından aktarılan “Geleneksel Usul Analiz Metodu” ile öğretilecektir.

• Eğitim süresince dörtlü desenlerin anlaşılması ve kurgulanması için gerekli temel adımlara odaklanılacaktır.

• Desen çizimi, desenin yayılması, farklı desenler arasındaki ilişkiler ve boyama teknikleri üzerine durulacaktır.

• Desenlerin tasarımı ve uygulaması ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapılacaktır.

Sulu Boya ve Guaj Boya ile çizilen desenlerin renklendirilmesi yapılacaktır.

• Her derste, tüm katılımcılara çalışmaları için kalıcı bir referans sağlayacak eğitim materyali sağlanacaktır.

Atölye eğitimi aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

• İslam sanatında geometrik desenlerin geleneksel usul ile okuma ve çözümleme bakış açısı kazandırılması planlanmaktadır.

• Desenlerin birbiri ile ilişkileri üzerinde durulacak olup, ileri seviyedeki desenlerin analizlerine dair bir basamak oluşturulacaktır.

• Çizilen desenlerin çizilip renklendirilmesi yapılacaktır.

• PDF dosyaları, ihtiyaç duyulan çizim adımlarının nasıl kullanılacağına ilişkin bilgileri ve adım adım desen oluşturma yöntemini çok net bir şekilde içerecektir.

• Atölye eğitimi, İslam dünyasında bulunan temel seviyedeki dörtlü desenlerin geniş bir seçimini kapsayacaktır.

Malzeme: Tüm katılımcıların atölye eğitimi için gerekli malzemeleri kendilerinin tedarik etmeleri gerekmektedir.

• Profesyonel pergel, Kalem, Cetvel, A4 kağıt, Aydınger Eskizi, Renklendirme için guaj boya (Malzemeler ilk derste kapsamlı bir şekilde anlatılacak olup, malzemeler ilk dersten sonra temin edilebilir.)

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 05 Ekim - 23 Kasım 2023

Atölye Gün ve Saati: Perşembe 16.00 - 18.00

Atölye Süresi: 8 Hafta – 16 Saat

Tuba Genç

İstanbul doğumlu olan Tuba Genç, Çevre Yüksek Mühendisidir. Mesleki kariyeri ile birlikte sanat üzerine çeşitli eğitim ve çalışmalara katılmıştır. Geometrik desen yolculuğuna 2015 yılında İstanbul Tasarım Merkezi’nde başlamış olup, 2019 yılında aynı merkez de Mohamad Aljanabi’den geometrik desenlerin geleneksel yöntemle analizi konusunda temel ve ileri seviye eğitimler almıştır. 2022 yılında icazetini almış ve Mohamad Aljanabi ile çalışmalarına devam etmektedir. Genç, geometrik desen analiz ve atölye çalışmalarıyla birlikte Marmara Üniversitesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Ebru ve Klasik Cilt dersleri almaktadır.