Sosyoloji ve Sanat 2

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat Projesinde her ay sanatın farklı alanlar ile ilişkisinin konuşulacağı online seminerler devam ediyor! İkincisini yine Emin Balcı ile gerçekleştireceğimiz seminer de sosyolojinin sanat ile ilişkisini geç kapitalist dönemdeki sanat eserleri üzerinden ele alacağız.

İki dünya savaşının ardından yaşanan ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmeler çağdaş sanat eseri algısında radikal bir dönüşüm meydana getirmiştir. Kapitalist yeniden üretim (röprodüksiyon) teknikleri eseri sanatçıdan bağımsızlaştırırken estetik kategorinin de parçalanıp, çeşitlenmesine zemin hazırlamıştır. Avangard estetizmin kitle kültürüne eklenlendiği geç kapitalist dönemde sanat eseri değişken bir izleyici kitlesi ve dinamik bir piyasa mantığı tarafından anlamlandırılmaktadır. Bu seminerde çağdaş sanat örnekleri bağlamında geç kapitalist dönemdeki sanatçı, sanat eseri ve izleyici etkileşimi tartışılacaktır.

M. Emin Balcı

30 Temmuz 2021 Cuma / Saat: 16.00

Online seminerlerimiz ücretsizdir ve zoom üzerinden yapılacaktır.

Mehmet Emin Balcı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Aynı bölümde öğretim üyesi. Gerilimi Sürdürmek (2020) isimli bir telif ve Sinema ve Sosyoloji isimli bir derleme kitabı var.