Sofiyan 4/4 Fotoğraf Sergisi

Osmanlı devletinin kültür ve medeniyet tarihinin oluşmasında çok önemli etkilere sahip olan ‘Sûfîlik’ ve ‘Tasavvuf’ Osmanlı medeniyet hayatında en üst düzeyde kurumsallaşmış makamlardır. Birer Tasavvuf ekolü olarak, Tarikatların lokalleri Tekke ve Zaviyeler tasavvuf kültürünün Osmanlıdan günümüze zedelenmeden gelmesinde en etkili kurum olma özelliğini taşırlar. ‘Sofiyan 4/4’ Fotoğraf sergisinde tasavvuf kültürü sofiyanlık geleneği ve insan merkezli bir hakikat arayışı ile sanatçı Mehmet Salih SIRMAÇEKİÇ bizleri derviş enstantanelerinden hareket ile sofilik geleneğine doğru yolculuğa çıkartır.

Türbeler tarikat ve tasavvuf kültürü içerinde birer daimi ateş olarak görülür. ‘Öyle bir ateş ol ki rüzgâr da bile yanasın’ sözüyle tasavvuf ehlinin dünya düzeni içinde var olma savaşına giren insan’a dair durgun bir deniz gibi olmayı öğüt ettiği görülür. ‘Sofiyan 4/4’ fotoğraf sergisinde med-cezir halinin bir yansıması olarak sofilik ve sofiyan geleneği üzerinden derviş fotoğrafları resmedilmiştir.

Ayrıca farklı Mevlevihanelerde sanatçı tarafından yapılan kurgusal ve disiplinli çekimler ile sadakat arayışı da sanatçı tarafından ziyaretçilere aktarıldı. Yenikapı Mevlevi hanesinde yapın çekimlerde 'Aşk-ı Suzan' sinema filminden ve TRT'’de yayınlanan 'Osmanlı Kıyam' dizi setlerinde çekilmiş farklı karelerde 'Sofiyan 4/4' fotoğraf sergisinde yer aldı. Katılımcılara Mehmet Salih SIRMAÇEKİÇ objektifinden "Sofiyân, 4/4" fotoğraf sergisini aktarırken 'hamdım, piştim, oldum' fikrinin hakikatte olduğuna dikkat çekmek istediğini ifade etti.

Ayrıca bu çalışmada gönül ehli insanların huzurunda olma hissini uyandırmak maksadıyla “tevhîd-hane” konsepti sanatçı tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Tasarım Merkezinde 9 Kasım Cumartesi ile 16 Kasım Cumartesi tarihleri arasında gerçekleşen sofiyan fotoğraf sergisi katılımcı ve sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Mehmet Salih SIRMAÇEKİÇ