Sinema Sosyoloji Kritikleri

Her hafta birlikte izlenen bir film ve sonrasında belirlenen kavramlar ekseninde yapılan kritiklerden oluşan program, birçok farklı alandan oluşan takipçileriyle 4 ay boyunca her cumartesi İTM de gerçekleştirildi. Yedinci sanat dalı olan sinemanın farkında olduğumuzdan çok daha geniş bir alanda ne denli etkin olduğunu anlamaya çalışmak üzere haftalık periyotlarla izlenen filmlerin neyi/neden/ nasıl anlatmaya çalıştığını, kullanılan muhtelif araçların ve teknik olarak yapılan tercihlerin filmin son şekline ve gayesine hangi yönlerden/ne şekilde tesir ettiğini, film içeriklerinin günümüz meseleleriyle, sosyal bilim araştırmalarıyla ve sosyoloji teorileri ile ilişkileri incelenip mütalaa edildi. Sosyolog Onur Erdal’ın yönetiminde gerçekleşen program boyunca; çağdaş ve klasik sanatçıların ve sosyal bilimcilerin görüşlerine başvurularak ‘’Sanatın’’ ve ‘’Sinemanın’’ NE’liği ile ilgili daha kapsayıcı görüş sahibi olabilmek üzere izlenen filmlere paralel çeşitli kitap ve makaleler de takip edildi.