Sihirli Üçgenler Çizim ve Boyama Kitabı

İslâm sanatlarındaki geometrik uygulamalara sonsuzluk hâkimdir. İki boyutlu düzlemde yer alan geometrik kompozisyonlar duraksamaya yer vermeyecek şekilde sistemli bir biçimde uzar gider. Matematiksel açıdan sonsuza açılmayan dönel simetrisi olan geometrik kompozisyonlar bile bakan kişiyi bir girdabın içerisine sokarak adeta döngüde kaybolmasını sağlar.

Sonsuza ulaşma, en kolay eşkenar üçgenlerden oluşmuş kompozisyonlarla sağlanır. En az sayıdaki üç eşit çizgi ile meydana gelen kapalı form olan eşkenar üçgenlerin kendisi ile sonsuza açılan ızgara fon oluşturmak mümkündür. Bir iç açısının 60 derece olması ve altı adet üçgenin bir merkez etrafında birleşmesi ile 360 dereceye tamamlanır ve böylece hiçbir boşluğa yer kalmayacak şekilde tüm yüzey mozaikle kaplanır. Üçgenlerle oluşan sistemler aynı zamanda altıgen esaslı kompozisyonların temelidir. Yani hazırladığımız fon ızgara altıgenlerin bal peteği gibi hiç boşluk kalmayacak şekilde dizildiği sistemdir.

Zıt doğrultudaki iki eşkenar üçgenin merkezlerinden çakıştırılması ile “altı köşeli yıldız” oluşur. Bu ise İslâm sanatında üçgenlerle oluşturulmuş en temel desen olup tüm İslâm coğrafyasında tarihsel süreç içerisinde sevilerek uygulanmıştır.

Elbette bu desenin ilk örneklerini İslâm dünyasında görmüyoruz. MÖ. II.yy. da Baelbek Tapınağı tavan süslemesi olarak karşımıza çıkan desen, İslâmiyet öncesi Türklerde oniki hayvanlı Türk takviminde bir burç sembolüdür. Daha sonraları bu yıldız çolpan yıldızı olarak adlandırılmıştır. Hint kültüründe ise Yantra olarak adlandırılır ve güneşi sembolize eder. Daha birçok kültürde karşımıza çıkan desen Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da karşımıza çıkmaktadır. İslâm dünyasında ise Mühr-i Süleyman adıyla bilinir.

Bütün kültürlerde tarih boyunca altı köşeli yıldız uygulansa da İslâm sanatında desenin daha girift bir hal aldığı görülür. Yine üçgenlerle oluşturulmuş ilave parçalar ile kompozisyonda muazzam kombinasyonlar üretilmesine imkân sağlamaktadır.

Bu çalışma ile İslâm sanatında uygulanmış desenlerin üçgenerle nasıl oluşturulabileceğini fark ettirmeye çalıştık. Aynı zamanda üçgenlerle yeni ve farklı desenler ürettik. İlave üçgen ızgaralı fonlarla sizler de kendi tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz ve boyayabilirsiniz.

Geometri ve sanatın en yalın ve zengin kombinasyonlu birlikteliğine imkân sunan eşkenar üçgenler bu özelliği ile bizlere adeta “sihirli” bir dünya sunmaktadır.

Kitap Hakkında

Sayfa Sayısı: 92

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe

Yayınevi: İstanbul Tasarım Yayınları

Yazarı: Serap Ekizler Sönmez

Online Satış: www.ensarnesriyat.com.tr

Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.