Şehir Ve / ... Atölyesi

Şehir ve mimarlık, şehir ve edebiyat, şehir ve şiir, şehir ve musiki, şehir ve fotoğraf alt başlıkları çerçevesinde kurgulanan programda;

Fotoğraf sanatçısı Nevzat Yıldırım rehberliğinde İstanbul’a dair fotoğraflar çekerken Seher Kalender ile Bizans Mese’sinden Osmanlı Divanyolu’na bir yürüyüş yapacak, Fatih Andı ile İstanbul Çeşmeleri Başında Sezai Karakoç Şiirleri okuyup Osmanlı Medeniyetinden bahsedecek, Celaleddin Çelik ile Yenikapı Mevlevihanesi’nde Tanburi Cemil Bey Besteleri dinleyeceğiz.