Sanat ve Medeniyet Yolculuğumuz

Baudelaire'nin " Sanat yararsızsa hayat da yararsızdır" sloganıyla yola çıktığımız bu atölye çalışmasında katılımcılar, bir yandan sanatın ne idüğü ve nasılına dair bakış açısı kazanırken, diğer yandan sanatın medeniyetle buluşmasına tanıklık edeceklerdir.

Teorik ve sahada buluşma adıyla iki boyutta gerçekleşecek çalışmaların ağırlıklı kısmı kuramsal meseleler ve sanatın tarihsel evrimi üzerine soruşturmalar şeklinde olacaktır. Ayda bir sahada yapacağımız çalışmalarda, müze ve tarihi mekanların ziyaretleriyle sanatın hayatla nasıl vücut bulduğuna tanıklık edilecektir.

Bu atölye çalışması bir arayış ve anlama çabasıdır. Bu yüzden sonucun değil sürecin zafer olduğu ilkesinden ilham almaktadır.

Bu çalışmada, sanatla ilgili yerleşik bütün kabuller dikkate alınacak ama hiçbir önyargıya saplanmadan, komplekssiz bir arayış gerçekleştirilecektir.

Sanat ve Medeniyet Atölyesi yerleşik soru ve sorunlara cevap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı da amaçlamaktadır.

Atölye bitiminde amaçlanan bazı kazanımlar şöyledir:

1- Çağ'ın ruhu bağlamında sanatın yeri ve önemini kavramak.

2- Bakmak ile görmek arasındaki farka odaklanarak, medeniyetlerin görücüye çıktığı eserler üzerinden okumalar yapabilmek.

3- Geçmişe methiye değil geleceğe imkan olarak sanatın ve medeniyetin yapı taşlarını anlamak.

4- Her yerde ve her şeyde karşımıza çıkan sanatın ontolojisine dair açılımlar gerçekleştirerek, sanat yoluyla nelerin yapıldığını ve yapılabileceğini kavramak.

5- Kâbe formundan Süleymaniye'ye İslam medeniyetinin taç beyitlerine yakından bakarak paradigmal çıkarımlara ulaşmak.

6- Sanatın -geleneğimizde olduğu gibi- insan yetiştirme projesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, gelecekteki insan olma'ların su yollarını araştırmak.

7- Medeniyetimizin yıkıldığı kalenin sanat ve kültür olduğu, ayağa kalkacağı burcun da yine sanat ve kültür olacağının bilincine vakıf olmak.

Eğitim ile ilgili şartname ve başvuru ekranına ulaşmak için tıklayınız.

İsmail Erdoğan

1980 doğumlu olan İsmail Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Bir yandan öğretmenlik diğer yandan yazarlık yapan Erdoğan, son yıllarda sanatla ilgili seminer ve konferanslar verip, atöyle, etkinlik vb. çalışmaları yürütmektedir. Gerçek Hayat başta olmak üzere birçok site ve neşriyatta yazıları yayınlanan Erdoğan, halen Diriliş Postası’nda kültür-sanat ağırlıklı yazılarını sürdürmektedir.