Sanat ve Medeniyet Atölyesi

Baudelaire'nin " Sanat yararsızsa hayat da yararsızdır" sloganıyla yola çıktığımız bu atölye çalışmasında katılımcılar, bir yandan sanatın ne idüğü ve nasılına dair bakış açısı kazanırken, diğer yandan sanatın medeniyetle buluşmasına tanıklık edeceklerdir.

Teorik, sahada ve üstadlarla buluşma adıyla üç boyutta gerçekleşecek çalışmaların ağırlıklı kısmı kuramsal meseleler ve sanatın tarihsel evrimi üzerine soruşturmalar şeklinde olacaktır. Ayda bir sahada yapacağımız çalışmalarda ise, müze ve tarihi mekanların ziyaretleriyle sanatın hayatla nasıl vücut bulduğuna tanıklık edilecektir. Üstadlarla buluşma bölümünde ise alanında uzman kişilerle bazen sahada bazen de atölyelerde yapılacak söyleşilerde, katılımcıların ufkuna bam teli dokunuşlar gerçekleştirilecektir.

Bu atölye çalışması bir arayış ve anlama çabasıdır. Bu yüzden sonucun değil sürecin zafer olduğu ilkesinden ilham almaktadır.

Bu çalışmada, sanatla ilgili yerleşik bütün kabuller dikkate alınacak ama hiçbir önyargıya saplanmadan, kompleksiz bir arayış gerçekleştirilecektir.

Sanat ve Medeniyet Atölyesi yerleşik soru ve sorunlara cevap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı da amaçlamaktadır.

Atölye bitiminde amaçlanan bazı kazanımlar şöyledir:

1- Çağ'ın ruhu bağlamında sanatın yeri ve önemini kavramak,
2- Bakmak ile görmek arasındaki farka odaklanarak, medeniyetlerin görücüye çıktığı eserler üzerinden okumalar yapabilmek.
3- Geçmişe methiye değil geleceğe imkan olarak sanatın ve medeniyetin yapı taşlarını anlamak.
4- Her yerde ve her şeyde karşımıza çıkan sanatın ontolojisine dair açılımlar gerçekleştirerek, sanat yoluyla nelerin yapıldığını ve yapılabileceğini kavramak.
5- Kâbe formundan Süleymaniye'ye İslam medeniyetinin taç beyitlerine yakından bakarak paradigmal çıkarımlara ulaşmak!
6- Sanatın -geleneğimizde olduğu gibi- insan yetiştirme projesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, gelecekteki insan olma'ların su yollarını araştırmak!
7- Medeniyetimizin yıkıldığı kalenin sanat ve kültür olduğu, ayağa kalkacağı burcun da yine sanat ve kültür olacağının bilincine vakıf olmak!

Atölye Programı:

Ekim 2015
1- Sanat Nedir ve Niçin Sanat?
2- Estetik Bir Dünya Mümkün müdür?
3- Her İnsan Bir Sanatçı mıdır, Yoksa Sanat Dahilerle Delilerin İşi midir?
4- Düştüğümüz Yer Sanatsa Kalkacağımız Yer Neresidir?
5- Sahada Ders (İstanbul Arkeoloji müzesi)

Kasım 2015
1- Sanatın Öyküsü (Gombrich) ve Yazılmayan Sanat Tarihi
2- “Sanat Yararsızsa, Hayat da Yararsızdır”, Baudelaire’den Bir Türkiye Klasiği
3- Sanatların Sanatı: ŞİİR
4- Sahada Ders (Türk İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet ve Ayasofya )

Aralık 2015
1- SANAT ve YANILSAMA, Resim Yoluyla Betimlemenin Psikolojisi
2- İdeal Vücutlardan Demirden Halkalara: HEYKEL!
3- İnleyen Ney’den Tellerin ve Tuşların Hâkimiyetine: MÜZİK
4- İlahi ve İnsani Değerlerin Matematiksel Bileşkesi: MİMARİ (Sahada yapılacak)

Ocak 2016
1- Sanatın Sonundan Sanatın Başlangıcına, Pramitler, Zigguratlar, Pagodalar…
2- Partenon’dan Panteon’a, Yunan Mucizesi ve Roma Gerçeği
3- Roma’yı İçerden Tutuşturan Ateşin Mabedleri: Bazilikalar
4- Konar-Göçer Sanatının Alfabesi: İslam Öncesi Türk Sanatı
5- Sahada Ders ( Medeniyetler Geçidi / Minia Türk)

Şubat 2016
1- Kâbe Formundan Selimiye’nin Altın Oranına İslam Sanatı (İlkeler ve Bağlamlar)
2- Süslemenin Ana Dili: Arabesk!
3- Geometrik Saray El-Hamra ve Endülüs Mucizesi
4- Bir Mimar Sinan Geçti Bu Dünyadan (Sahada Ders: Şehzadebaşı, Süleymaniye…)

Mart 2016
1- Romanesk Sanatı ve Manastırların Doğuşu
2- Ortaçağın Karanlığından Yükselen Gotik!
3- Michalengelo’nun Davut Heykeli Bize Ne Söylüyor?
4- Sahada Ders (Beyoğlu ve Saint Antuan Kilisesi)

Nisan 2016
1- Reformasyon’a Karşı Vatikan’ın hamlesi: Barok!
2- Beyaz Küp’ün Kıskacında Modern Sanatın Doğuşu!
3- Bohemler ve Avandgard Manifesto
4- Postmodern Dünyada Sanatın Değişen Yüzleri
5- Sahada Ders ( İstanbul’un Beyaz Küpü / İstanbul Modern)

Mayıs 2016
1- Bilgeliğin Geometrisinde Turgut Cansever
2- Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı’nın Kandinsky’e Fısıldadıkları
3- Picasso Şeyh Hamdullah’a karşı!
4- Lumiere Kardeşlerden Tarkovsky’e Sinemanın Evrimi
5- Son Ders: (Boğaz Turu ve İstanbul Medeniyeti)

Not: Bazı atölye çalışmaları, alanında söz sahibi üstad ve sanatkârlarla söyleşi şeklinde gerçekleştirilecektir.

Atölye çalışmaları 2 oturum şeklinde yapılacaktır. Sahadaki dersler ise yukarıdaki atölye programında hafta ve yer olarak belirtilmiştir.

Katılımcı Profili:

Çalışmamız herkese açık olmakla beraber öncelikli tercihimiz, sanat ve medeniyet meselesine ilgi duyanlardır. Akademik seviye olarak beklentimiz üniversite ve üstüdür ama üniversite okumayıp alanda kendini yetiştirmiş dert sahibi kişiler de önceliğimizdir.

Atölye Süresi: 32 Hafta (8 Ay)

Atölye Gün ve Saati: Cumartesi – 09.30 / 12.30

İsmail Erdoğan

1980 doğumlu olan İsmail Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Bir yandan öğretmenlik diğer yandan yazarlık yapan Erdoğan, son yıllarda sanatla ilgili seminer ve konferanslar verip, atöyle, etkinlik vb. çalışmaları yürütmektedir. Gerçek Hayat başta olmak üzere birçok site ve neşriyatta yazıları yayınlanan Erdoğan, halen Diriliş Postası’nda kültür-sanat ağırlıklı yazılarını sürdürmektedir.