Sanat ve Medeniyet Atölyesi

Baudelaire'nin "Sanat yararsızsa hayat da yararsızdır" sloganıyla yola çıktığımız bu atölye çalışmasında katılımcılar, bir yandan sanatın ne olduğuna ve nasılına dair bakış açısı kazanırken, diğer yandan sanatın medeniyetle buluşmasına tanıklık edeceklerdir.

Teorik, sahada ve üstatlarla buluşma adıyla üç boyutta gerçekleşecek çalışmaların ağırlıklı kısmı kuramsal meseleler ve sanatın tarihsel evrimi üzerine soruşturmalar şeklinde olacaktır. Ayda bir sahada yapacağımız çalışmalarda, müze ve tarihi mekânların ziyaretleriyle sanatın hayatla nasıl vücut bulduğuna tanıklık edilecektir. Üstatlarla buluşma bölümünde ise alanında uzman kişilerle bazen sahada bazen de atölyelerde yapılacak söyleşilerde, katılımcıların ufkuna bam teli dokunuşlar gerçekleştirilecektir.

Bu atölye çalışması bir arayış ve anlama çabasıdır. Bu yüzden sonucun değil sürecin zafer olduğu ilkesinden ilham almaktadır.

Bu çalışmada, sanatla ilgili yerleşik bütün kabuller dikkate alınacak ama hiçbir önyargıya kapılmadan, komplekssiz bir arayış gerçekleştirilecektir.

Sanat ve Medeniyet Atölyesi yerleşik soru ve sorunlara cevap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı da amaçlamaktadır.

Atölye bitiminde amaçlanan bazı kazanımlar şöyledir:

1- Çağ'ın ruhu bağlamında sanatın yeri ve önemini kavramak,

2- Bakmak ile görmek arasındaki farka odaklanarak, medeniyetlerin görücüye çıktığı eserler üzerinden okumalar yapabilmek,

3- Geçmişe methiye değil geleceğe imkân olarak sanatın ve medeniyetin yapı taşlarını anlamak,

4- Her yerde ve her şeyde karşımıza çıkan sanatın ontolojisine dair açılımlar gerçekleştirerek, sanat yoluyla nelerin yapıldığını ve yapılabileceğini kavramak,

5- Kâbe formundan Süleymaniye'ye İslam medeniyetinin taç beyitlerine yakından bakarak paradigmal çıkarımlara ulaşmak,

6- Sanatın -geleneğimizde olduğu gibi- insan yetiştirme projesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, gelecekteki insan olma'ların suyollarını araştırmak,

7- Medeniyetimizin yıkıldığı kalenin sanat ve kültür olduğu, ayağa kalkacağı burcun da yine sanat ve kültür olacağının bilincine vakıf olmak.

EKİM AYI

1-Sanat nedir? Ve sanatla medeniyet arasında nasıl bir ilişki vardır?

2-Estetik bir dünya imkânı olarak sanatın felsefesi/felsefenin sanatı!

3- Her insan bir sanatçı mıdır, yoksa sanat dâhilerle delilerin işi midir?

4-“Sanat yararsızsa, hayat da yararsızdır” diyen Baudelaire’den bir Türkiye klasiği!

5-Sahada ders (İstanbul Arkeoloji Müzesi)

KASIM AYI

1- Sanatın sonundan sanatın başlangıcına, pramitler, zigguratlar, pagodalar…

2- Partenon’dan Panteon’a, Yunan mucizesi ve Roma gerçeği

3-Katakomplar, bazilikalar ve Hıristiyan Sanatı (İlkeler ve Bağlamlar)

4-Sahada ders (Sultanahmet’i keşif ve Ayasofya)

ARALIK AYI

1- Kâbe formundan Selimiye’nin altın oranına İslam sanatı (ilkeler ve bağlamlar)

2-İslam sanatında bir zirve: Endülüs Medeniyeti

3-İslam sanatında bir başka zirve: Osmanlı Mimarisi

4- Rönesans’ın dahi çocuğu Michalengelo’nun Davut heykeli bize ne söylüyor?

5- Sahada ders (Türk-İslam Eserleri Müzesi)

OCAK AYI

1-Beyaz Küp’ün kıskacında modern sanatın doğuşu!

2-Postmodern dünyada sanatın değişen yüzleri

3-Üsküdar’da bir Attar Dükkânı’nın Kandinsky’e fısıldadıkları

4-Düştüğümüz yer sanatsa kalkacağımız yer neresidir?

5-Tarihi Mese Caddesi (Divanyolu) ve Süleymaniye Camii

Başlangıç: 01 Ekim 2016

Bitiş: 28 Ocak 2017

Not: Atölyemiz, Cumartesi günleri 10.00 ile 12.00 arasında yapılacak ve 4 ay sürecektir.

İsmail Erdoğan

1980 doğumlu olan İsmail Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Bir yandan öğretmenlik diğer yandan yazarlık yapan Erdoğan, son yıllarda sanatla ilgili seminer ve konferanslar verip, atöyle, etkinlik vb. çalışmaları yürütmektedir. Gerçek Hayat başta olmak üzere birçok site ve neşriyatta yazıları yayınlanan Erdoğan, halen Diriliş Postası’nda kültür-sanat ağırlıklı yazılarını sürdürmektedir.