Ressam Cemal Toy ve Psikolog Zeynep Bozbek Türkyılmaz ile Çocuklar için Resim Atölyesi

Öğrencilerimiz ile birbirinden ilginç ve farklı sanatsal aktiviteler yapacağız.

Çocuklarımız “iç dünyasını” renkler ve şekillerle kağıda ve tuvallere aktaracaklar.

Oyunlar oynayacağız resim ve etkinliklerle kendimizi keşfedeceğiz.

Sanat Terapi Etkinlikleriyle “Sanat yoluyla kendimi keşfediyorum!”

Sanat Terapi

Çocukların kendi duygu ve düşüncelerini tanıyabilmeleri ve bunları doğru olarak ifade edebilmeleri onların duygusal ve sosyal gelişiminin önemli bir parçasıdır. Çocukluk çağında yaşanabilen; kendine güven sorunları, iletişim problemleri, çekingenlik, kaygı ve korkular ya da öfke kontrol problemleri gibi birçok zorluğun temelinde bu konuda var olan eksiklikler yatmaktadır.

Sanat ve oyun çocuğun yaratıcı potansiyelini kullanarak iç dünyasını dışa yansıtması, bunu yaparken de kendini tanıması, anlaması ve ifade etmesini sağlayarak duygusal ve sosyal gelişimini tamamlamasında önemli bir araçtır. Çocuklar sözle ifade edemediği duygularını renklerle, seslerle, oyunlarla ifade eder ve yaşadığı zorluklara çözüm bulur. Karşısına çıkan zorluklarla baş edebilmesi için bu çok önemli bir adımdır. Sanat terapi etkinlileriyle bu adımı atmalarını ve kendilerini keşfetmelerini amaçlıyoruz.

1.HAFTA "Duygularımı Tanıyorum"

Amaç: Duygu farkındalığını arttırmak.

Giriş: Isınma oyunu: Tanışma balonu, Ağaç etkinliği grupça ortak bir ağaç çizilir

Gelişme: Duyguları okuma, Duygu kartlar etkinliği, Değerlendirme

2.HAFTA "Karalamanın Gücü"

Amaç: Duygunun düşünce, düşüncenin duygu üzerindeki etkisini fark etmek.

Giriş: Isınma Oyunu: Balonu havada tutma

Gelişme: Dışavurumcu sanat etkinliği, Karalama çalışması, Derin duygular ve düşünceleri keşfetme

3.HAFTA "Kafesteki Kuş"

Amaç: Duygu ve düşüncenin davranış üzerinde etkisini fark etmek.

Giriş: Isınma Oyunu: Önce sen söyle

Gelişme: Hikaye tamamlama, Resmetme, Değerlendirme

4.HAFTA "Benim Haber Sayfam"

Amaç: Duygu düşünce davranışın özgüvenin üzerinde ki etkisini fark etmek.

Giriş: Isınma Oyunu: Ortak ağaç çizimi

Gelişme: Özgüven etkinliği, Kolaj çalışması

Gerekli Malzemeler:

1- 35 × 50 cm.Resim defteri

2- Çizim kalemi 2/B,kuru boya seti, keçeli kalem seti, marker kalem seti..

Öğrencilerimiz hangi türden boya ile çalışmak isterler ise yanında o malzemeleri getirebilirler. Tercihlerine bağlı olarak üç boya türüyle de çalışabilirler.

Pandemi şartlarından ötürü akrilik boya, suluboya gibi çok temas gerektiren boya türleri ile çalışılmayacaktır.

Atölye Takvimi

Atölye Tarihi: 19 Haziran – 10 Temmuz 2021

Atölye Gün ve Saati: Cumartesi / 11.00 - 13.00 (İlkokul)

Atölye Gün ve Saati: Cumartesi / 14.00 - 16.00 (Ortaokul)

Not: Bu atölyemiz ücretlidir.

Cemal Toy

1969 yılında Kütahya'da doğdu. 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Cemal Toy yurt içi ve yurt dışında on karma sergiye katıldı ve on kişisel sergi açtı. Resimlerinde bütün bir insanlık macerasının; yok olmuş veya olmaya yüz tutmuş kültürlerin sembolleriyle işaret ettiği gerçekliğin izini süren sanatçı, resim çalışmalarını aynı arayışlar çerçevesinde Küçük Ayasofya'daki atölyesinde sürdürüyor. İstanbul'un dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir üslupla yansıtıyor.

Zeynep Bozbek Türkyılmaz

Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Aile danışmanlığı eğitimini tamamlamış olup lisans eğitimi boyunca çocuk ve ebeveyn üzerine çalışmalara ve eğitimlere katılmıştır. Üsküdar Üniversitesi Sanat Terapisi eğitimini tamamlamıştır. NP İstanbul psikiyatri kliniğinde ve çeşitli kurumlarda staj yapıp, çocuk ve ebeveyn üzerine seminerler vermiştir. Çeşitli STK’ larda gönüllü projelerde yer almıştır. Drama eğitimi alıp ilgili atölyeler düzenlemiştir. Çocuk ergen BDT eğitimi, çocuk merkezli oyun terapisi eğitimlerini tamamlamış olup pandemi süreci itibariyle online çocuk atölyeleri düzenlemekte ve çeşitli okullarda seminerler vermektedir.