Proje Döngüsü Yönetimi

Proje döngüsü yönetimi son 20 yılda geliştirilen ve proje fikrinin tasarlanmasına, geliştirilmesine, ilgili fon kaynaklarına başvuru yapılmasına, projenin onaylanması halinde yürütülmesine, proje bitiminde değerlendirilmesine ve proje çıktılarının toplum ile paylaşılmasına kadar olan döngüyü yönetme yaklaşımıdır. Proje döngüsü yönetimi prensipleri kullanılarak tasarlanan projeler hem daha etkili, hem de fayda-maliyeti yüksek olan projelerdir. Bu eğitim, proje fikirlerini gerçekleştirebilmek için bir yöntem önerisi sunar. Fikirleri somut faaliyete dönüştürmek için, mantıksal çerçeve yaklaşımı yardımıyla kendi fikirlerini projelendirmelerine katkı sağlayacaktır.

Atölye Takvimi:

26 Nisan 2016 Salı / 16.00 - 19.00

28 Nisan 2016 Perşembe / 16.00 - 19.00

03 Mayıs 2016 Salı / 16.00 - 19.00

Not: Eğitim süresi 3 gündür.

Abdullah Serenli

Kariyerine Kültür Şirketler Topluluğunda İş Geliştirme ve İnsan Kaynakları Direktörü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nde İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Yöneticisi ve 2012 yılından itibaren de Ensar Vakfı'nda Projeler, İK, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Projeler Koordinatörü olarak devam eden Serenli, akademik hayatını ise Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora çalışması ile sürdürmektedir. Sivil toplumun hayatın her alanına hâkim olması gerektiğine inanarak; bu alanda teorik ve pratik çalışmalarının yanı sıra farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve icra görevlerinde bulundu. Farklı konularda ele aldığı yazı ve makaleleri web sitelerinde yayınlanan Serenli, birkaç eserin editörlük ve yardımcı editörlük görevlerinde bulundu. Değerler Eğitimi Merkezi’nin Seminer dönemlerinde Siyaset Okumaları başlığı altında dersler verdi, Proje Atölye Grupları oluşturdu ve yönetti. Projeler dünyasına yazımı, eğitimi, danışmanlığı ve koordinatörlüğü ile katkı sağlayan Serenli'nin, yazdığı pek çok projenin yanısıra yürüttüğü projelerin belli başlıcaları şunlardır: 'Yeni Sivil Toplum'da 5N 1K Projesi, Uluslararası Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Eğitim Projesi, Yarına Umut Projesi, Gençlerle Tasarım Atölyesi Projesi, İstanbul Uçuyor Projesi, Yedi Bölge Dört Mevsim Yakın Tarih Bilinci Projesi, Hayata Köprü Projesi, Gönüllü Kültür Elçileri Projesi, Merhaba İstanbul Projesi, İstanbul Tarih ve Kültür Derinliğine Genç Yolculuk Projesi, Yaz Eğitim Kampı Projesi, Gençler Olimpiyata Koşuyor Projesi, Fikrini Sen Yönet Projesi'