Prof. Miroslaw Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu

İslam Sanatında Geometrik Desenler Okulu Güz Dönemi Eğitim Programı temel ve orta düzey olarak İstanbul Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Her iki eğitim programı da çok yoğun olacak ve çok sayıda örnek çalışma içerecektir. Öğrenciler el ile oluşturacakları geometrik desenleri tasarlarken Orta Asya tekniklerini kullanacaktır. Bu ders için gerekli malzemeler kağıt, kurşun kalem, pergel ve diğer el aletleridir. İstanbul Tasarım Merkezi gerekli malzemeleri temin etse de, kendi özel malzemelerinizi ve aletlerinizi getirmeniz önerilir.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Okulu (Temel Düzey)

Temel Düzey için 5 gün boyunca yapılacak olan eğitim 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında 30 saat olarak planlanmaktadır. Dersler uygulamalı olarak gerçekleşecektir.İslam sanatında geometrik desenler eğitim programının ilki olan temel düzey eğitim programı, desen tasarımında Orta Asya yöntemlerinin temellerini kapsamaktadır. Bu program üç modülden oluşmaktadır:

1. Tipolojik ve tarihsel bakış, defter-i-gereh örneklerinin analizi, tasarım ve istisnaların çokgen dizilim kuralları, algoritmik yaklaşım. Temel altıgen geometri kullanarak tasarım çeşitliliği.

2. Sekizgen örnekler kullanarak çokgen dizilim tasarımının sistematik olarak oluşturulması.

3. Şam'daki Ulu Camii'nin desen tiplerinin çeşitliliğini keşfederek her bir desen türü için uygun geometrik desenler oluşturulması.

Bu eğitim programını tamamladıktan sonra, öğrenciler Orta Asya desen tasarım yöntemlerinin temellerini anlayacaklar. Basit geometrik desenleri analiz edebilecek, içlerindeki hataları tespit edebilecek, eğer hata varsa bunları yeniden yapılandırabilecek ve çok basit bir yaklaşımla kendi desenlerini oluşturabileceklerdir.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Okulu (Orta Düzey)

3 bölümden oluşan orta düzey dizisinin 2. si olup, 08-12 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 gün boyunca ve 30 saat olarak planlanmaktadır. Bu eğitimin her dersi birbirinden bağımsızdır ve eğitime katılım için temel düzey bilgisi gerekmektedir. Program süresince dersler uygulamalı olarak gerçekleşecektir.

Bu derste basit çokgen dizilim desenleri bileşimlerini kullanarak karmaşık desenler oluşturmamıza izin veren teknikleri ele alacağız. Bu program üç modülden oluşmaktadır:

1. Çokgen dizilim tasarımı için kontur çizgi ve oranların analizi. Farklı yerel simetriler kullanarak farklı desen türleri için geometri örneklerinin geliştirilmesi. Farklı yerel simetrilere dayalı pencere desenleri oluşturma.

2. Farklı geometriler için yıldız ve rozet türlerinin analizi ve oluşturulması.

3. Karmaşık yapısı ile çokgen dizilim desenleri. Örnek kullanarak iki farklı yerel simetri ile Topkapı parşömenlarini ilham alarak gereh desenlerinin çeşitli bir sınıfını oluşturmak.

Atölye Takvimi

Temel Düzey : 01 - 05 Ekim 2018 / 09.30 - 16.00

Orta Düzey : 08 - 12 Ekim 2018 / 09.30 - 16.00

Katılımcılar: Sanatçılar, mimarlar, matematik öğretmenleri ve öğrenciler.

(Katılımcı adedi sınırlı olduğundan kesin kabulü yapılacak olanlar, ön kayıt yaptıranlar arasından Prof.Dr. M. Majewski tarafından belirlenecektir.)

Katılımcı Sayısı : 25 kişi

Dil : İngilizce

Not : Eğitim süresince yapılan tüm eserler (bir istisna dışında) katılımcılara aittir. Son yaptığınız çalışma eğitim sonunda İTM'de sergilenecek ve İTM arşivine bırakılacaktır.

Temel Düzey : 01 – 05 Ekim 2018 / 09.30 - 16.00 (Kontejanlarımız Dolmuştur! Bir Sonraki Programa Katılmak İçin Ön Kayıt Yapabilirsiniz!)

Eğitmen: Prof Dr. Miroslaw Majewski

Polonya doğumlu olan Prof. Majewski, yüksek lisansını matematik üzerine, doktorasını klasik olmayan geometri üzerine Polonya'daki Nicholas Copernicus Üniversitesi'nde tamamladı.

Birkaç üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri profesörü olarak çalışmalarına devam ediyor:

• Nicholas Copernicus Üniversitesi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi (Asistan, Kıdemli Asistan, Profesör);

• Papua Yeni Gine Teknoloji Üniversitesi (Kıdemli Öğretim Görevlisi ve daha sonra Doçent, teknik matematik öğretimi ve bilgisayar bilimleri dersleri);

• Makao'nun Inter-Üniversitesi (şimdi Saint Joseph Üniversitesi, Profesör, Bilgi Teknolojileri Okulu'nun kurucu Dekanı, bilgisayar grafikleri ve programlama öğretimi);

• Abu Dhabi'deki Zayed Üniversitesi , Birleşik Arap Emirlikleri (Profesör, bilgisayar grafikleri, programlama ve multimedya kursları);

• New York Teknoloji Enstitüsü (Profesör ve Sanat ve Bilim Üniversitesi'nin Dekan Yardımcısı, işletme matematiği ve iş için niceliksel yöntemler öğretimi);

• Ziyaretçi Profesör olarak Kore Milli Eğitim Üniversitesi (2014-15) ve Kuzey Afrika'daki Amerikan Üniversitesi (2015 - bugüne kadar);

Bilgisayar grafikleri, bilgisayarların eğitimde uygulamaları, matematik ve bilgisayar bilimleri eğitimi, sanat ve mimaride geometri üzerine yaklaşık 50 makale ve kitap yazmıştır. Yakın geçmişteki yazıları ve kitaplarından bazıları islâm sanatında geometri ve ortaçağ islâm matematiği tarihi ile ilgilidir. 'İstanbul'daki İslâmi Geometrik Süslemeler' adlı kitabı İstanbul'da var olan birçok geometrik süslemelerin modern detaylı geometrik yapılarını gösterir.

'Geometri ve Sanat üzerine Eskizler' adlı yeni kitap dizisi hem kadim ve çağdaş mimaride hem de mimari süslemelerde saklı olan çeşitli geometrik fikirlere sistematik bir bakış niteliğindedir.

Bu serinin son kitabı İslam sanatında ve mimaride kullanılmış geometrik desen tasarımında Orta Asya yöntemlerinin ayrıntılı incelemesine yer vermektedir.

Çalışmaları ile ilgili daha fazla bilgi için majewski.wordpress.com