Osmanlı Mimarlığında Klasik Dil ve Bugüne Yansımaları

Arnold Toynbee, Medeniyetler “doğar, büyür, vakti geldiğinde de ölür” der. Ölüp ölmedikleri tartışılır ama medeniyetlerin doğup boy attıkları bir gerçek. Bu serüven medeniyetlerin bütünü için olduğu kadar parçaları için de geçerlidir. Bu bağlamda medeniyetlerin siyasi dehaları, sanatsal ya da mimari çözümlemeleri benzer bir serüvene sahiptir.

Osmanlı Mimarlığı da Selçuklu’dan tevarüs ettikleri üzerine yerel unsurları katarak doğmuş ve aşama aşama boy atarak klasik evresine ulaşmıştır. Bu evrenin hazırlıkları İstanbul’un fethinden sonra yapılan Fatih Cami’yle başlayıp Bayezid Cami’yle devam etmiş, tamamlanması içinse Sinan’ı beklemiştir.

Mimar Sinan, hem yükselmeye hem de genişlemeye imkân veren, gök kubbeyle ana mekânı tek hacimde, kesintisiz olarak bir araya getiren tasarımıyla Osmanlı Mimarlığı’nın klasik diline vücut vermiştir. Eminönü’ndeki Yeni Camii ile son anıtsal görünümünü veren klasik dil, yerini, zamanla yeni üslup ve yaklaşımlara bırakmıştır. Mesela Sultan Abdülmecit zamanında mimaride hâkim dil Barok ve Rokoko’dur. Siyasi ve sosyal gelişmelerle uyum içerisinde olan bu durumun üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, Osmanlı Mimarlı’ğının klasik dili yeniden canlanmış durumda bugün.

Osmanlı Mimarlığı’nda klasik dil ve bugüne yansımalarının konuşulacağı etkinliğimizde Mimar/musikişinas Celalettin Çelik, “ Siret ve Suret Bağlamında Öz ve Biçem” başlıklı konuşmasıyla bugünkü biçim anlayışıyla kendimiz arasında tezat üzerinden bir eleştiri getirecek, mimarlık tarihçisi Alidost Ertuğrul, “ Klasik Osmanlı Mimarisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci” konuşmasıyla klasik dilin hikayesini ortaya koyacak, Sanat Tarihçisi Ahmet Vefa Çobanoğlu, “ Osmanlı Dönemi Klasik Süslemeler ve Yakın Dönem Uygulamaları” konuşmasıyla süslemenin ulaştığı boyut ve bugüne yansımaları hakkında bilgi verecek, mimar ve restoratör Şimşek Deniz ise, “ Klasik Dönem Osmanlı Eserlerinin Güncel Durumları, Taklitler ve Yapılan Restorasyonlar” konuşmasıyla klasik eserlerin bugünü, onların kopyaları ve restorasyon bilgileri hakkında bizi aydınlatacaktır.

Turgut Cansever’in ifadesiyle, “ Dünyayı güzelleştirme sanatı” mimariyle dolu programımıza herkesi bekleriz.

Tarih: 24.12.2016 Saat: 16.00-19.00

Yer: İstanbul Tasarım Merkezi

Konu: Osmanlı Mimarlığında Klasik Dil ve Bugüne Yansımaları

Konuklar:

1. Celaleddin ÇELİK “Siret ve Suret Bağlamında Öz ve Biçem”

2. AliDost ERTUĞRUL “Klasik Osmanlı Mimarisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci”

3. Şimşek DENİZ “Klasik Dönem Osmanlı Eserlerinin Güncel Durumları, Taklitler ve Yapılan Restorasyonlar”

4. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU “Osmanlı Dönemi Klasik Süslemeler ve Yakın Dönem Uygulamaları”

Moderatör: İsmail ERDOĞAN

Celaleddin Çelik - Osmanlı Mimarlığında Klasik Dil ve Bugüne Yansımaları

Alidost Ertuğrul - Osmanlı Mimarlığında Klasik Dil ve Bugüne Yansımaları

Şimşek Deniz - Osmanlı Mimarlığında Klasik Dil ve Bugüne Yansımaları