Osmanlı Mimarisi Bursa ve Edirne Teknik Gezisi

Osmanlı Medeniyeti’nde ortaya konulmuş mimarlık eserlerinin incelendiği, kendilerinden evvelki ve sonraki kültürlerle etkileşimlerinin teorik ve uygulamalı olarak ele alındığı “Osmanlı Mimarisi Çizerek ve Gezerek Eğitim Programı” kapsamında mimari eserlerin yoğunlukta olduğu Bursa ve Edirne şehirlerine teknik geziler düzenlendi. Gezilerin öncesinde İstanbul Tasarım Merkezi’nde temel eskiz tekniklerinin anlatıldığı dersler düzenlenerek katılımcılara uygulamalı çizim pratikleri yaptırıldı. Ayrıca yine gezilerden önce gezi detaylarına dair bilgilerin yer aldığı seminer programları gerçekleştirildi.