Noktadan Kubbeye İslam Sanatı

Ağustos ayı içerisinde ve dört hafta yapmayı planladığımız atölye, İslam Sanatı’na ufki bir bakış atmayı amaçlamaktadır.

Hayatın her gün birileri tarafından dizayn edilip laboratuvar ortamlarında estetize edildiği çağımızda, bu bakışa her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Hele de, hem en içinde olduğumuz hem de en yoksulu olduğumuz şey İslam Sanatı’ysa.

Anadolu kadınlarının giydiği şalvarlardaki desenlerden, yemek yediğimiz tabaklardaki motiflere, oradan Divriği Ulu Camii’nin Taç Kapı’larına, hatta evinize girerken açtığınız kapının üzerindeki geometrik desenlere kadar her tarafımızın kuşatıldığı İslam Sanatı’ndan hem bilinç hem de uygulama alanında çok uzağa düştük bugün. Hat sanatında Allah’ın dilinin, cami kubbelerinde Allah’ın kudretinin, tezyinatta da Allah’ın güzelliğinin arandığı zamanlardan, her şeyin sadece seyredildiği zamanımıza bu çalışma, İslam Sanatının hayatın içindeki görünümlerini keşfetmeyi ve bu keşiflerden yol çıkarak daha güzel bir dünya için ne yapılabilir sorusunun peşine düşmeyi hedeflemektedir.

Derslerin İsmail Erdoğan’ın görsel-işitsel sunumlarıyla gerçekleşeceği bu atölyede, bazı zamanlarda uzman konuklar ağırlanacak, bazı zamanlarda ise tematik geziler yapılacaktır.

Not-1: Atölye programında, diğer sanatları da kapsama özelliğinden dolayı mimariye ağırlık verilmiştir.

Not-2: Yazılmış konuklar dışında programın akışı çerçevesinde ağırlanması muhtemel konuklar da olacaktır.

Atölye Programı

Birinci Hafta:

1. Sanat nedir? Estetik nedir? Ya da Güzellik neye delalettir?

2. İslam Sanatının felsefi arka planından katreler.

3. İslam Sanatında temel formlar(Kavramlar, yapılar, unsurlar…)

4. Hat sanatı ve noktanın gücü.

İkinci Hafta:

1. Tezyinat ve tezyinatın gerçek üstü ifadesi.

2. Tezyini sanatlardan Tezhib ve kullanılan motifler üzerine derkenar.

3. Minyatür sanatı ve İslam’ın resime bakışı (Konuk: İlhami Atalay)

4. Resimde Hoca Ali Rıza Ekolü ve ardılları (Konuk: Cemal Toy)

Üçüncü Hafta:

1. Bir Medeniyet temsilcisi Itri ve Musiki Sanatımız (Konuk: Yalçın Çetinkaya)

2. Erken İslam Sanatı: Prototipler (Kubbetü’s-sahra, Şam Ümeyye, Samarra Ulu Camii…)

3. Magrib Sanatı, Endülüs Mucizesi ve Oryantalist Mimari. (Kurtuba, Elhamra…)

4. Öncesi ve sonrasıyla Selçuklu Sanatı.

Dördüncü Hafta:

1. Bir Ulu Mabed Bursa Ulu Camii ve Erken Osmanlı Mimarisi

2. Klasik Osmanlı Mimarisi

3. Türk-İslam Mimarisinin gerçeküstü izdüşümü: Türk Evi

4. Günümüzde sanat algısı ve Müslümanlar.

 

Atölye Zamanı: Ağustos Ayı. İlk ders 1 Ağustos Pazartesi. Son ders 25 Ağustos Perşembe.

Atölye Süresi: 4 Hafta

Atölye Günleri / Saati: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe / 18.00-20.00

İsmail Erdoğan

1980 doğumlu olan İsmail Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Bir yandan öğretmenlik diğer yandan yazarlık yapan Erdoğan, son yıllarda sanatla ilgili seminer ve konferanslar verip, atöyle, etkinlik vb. çalışmaları yürütmektedir. Gerçek Hayat başta olmak üzere birçok site ve neşriyatta yazıları yayınlanan Erdoğan, halen Diriliş Postası’nda kültür-sanat ağırlıklı yazılarını sürdürmektedir.