M.C. Escher Atölye Çalışması

İstanbul Tasarım Merkezi’nde 4 Temmuz 2012 günü mimarlık, grafik tasarım, resim, matematik gibi çeşitli alanlardan ilgililerin katılımıyla, M.C. Escher Atölye Çalışması yapıldı.

Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden Hüseyin Şen ve Wilfem de Graaf ın yönetiminde gerçekleşen atölye çalışması, yapılan sunumlar paralelinde çizim ve maketler üstünden uygulamalı olarak devam etti.

Atölyede katılımcılar, sıra dışı sanatçı Maurits Cornelis Escher’in hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi edindiler ve Escher’in çizimlerinin altında yatan matematiksel yapıyı analiz ederek kendileri de Escher benzeri çizimler kurgulayarak farklı bir zihinsel tecrübe yaşamış oldular.

Mauricius Cornelius Escher (M.C. Escher) (1898-1972), bir grafik sanatçısı olarak bilinmesine rağmen, bu sanatın sınırlarını matematik ve sanatın sonsuzluk sarmalında göstermiştir. Küpler, koniler, küreler ve helezonlarla oluşturduğu sonsuzluk boyutunu genellikle siyah beyaz çizgilerle veya tahta yüzeyler üzerinde görselleştirmiştir. “Çizgi Sihirbazı” olarak da anılan M.C. Escher, insan zihnini oldukça zorlayan, özellikle simetri ve perspektif konularında zirvede olan eserleriyle ünlüdür. Eserlerinin birçoğunda yer alan yoğun matematiksel hava -İslam coğrafyalarına yaptığı seyahatlerin ardından- son dönemlerindeki eserlerinde yerini sonsuzluk temasına bırakmaktadır.