Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu

Bilge-mimar Turgut Cansever “Müslümanların bu çağda bir ev tanımı yok der”. Ve her neslin çağıyla yüzleşme zorunluluğu üzerinden evi yeniden tanımlamalıyız diye ekler. Çünkü ev bir barınma mekanından öte varlığın biçimlerinin ilk elden yaşanarak yaşatıldığı yerdir. İnsanoğlunun on binlerce yıllık birikimiyle ilk yüzleşildiği ve kalan ömrümüzün şekillendiği somut alandır. Soyutla somutun, maddi olanla manevi olanın içiçe geçerek nefes aldığı ve nefes üflediği mekandır. Bu minvalde şu soruları sormayı gerekli buluyoruz.

Ev deyince ne anlamalıyız?

Bu çağda bir ev nasıl olmalıdır?

40. kattaki 60 metrekarelik bir rezidans ev ihtiyacımızı karşılar mı?

Evin bir yuva olma zorunluluğu var mıdır?

Ev kültürel aktarım açısından nerede durmaktadır?

Konut sorunu açısından yatay mimari hala mümkün müdür?

Kentsel dönüşüm bir zorunluluk mudur?

Beton vazgeçilmez bir zorunluluk mudur?

Yukarıdaki sorular programımızda cevabını arayacağımız sorulardan bazıları. Farklı kulvarlarda mimarinin içinde yer alıp konut ve malzeme sorununa alternatif yaklaşımlar sergileyen konuklarımızla birlikte cevapları aramaya ne dersiniz? Teşriflerinizi bekleriz.

Konuklar:

1- Serkan Akın

2- Ahmet Yılmaz

3- Şimşek Deniz

Moderatör: İsmail Erdoğan

Tarih: 27 Aralık 2018 / Perşembe 16.00 - 19.00

Yer: İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu

Not: Katılım ücretsizdir.