İstanbul'un Modern Heykelleri Fotoğraf Sergisi

Şehirlerin modern yüzlerini yansıtan heykellerin ilkçağlardan itibaren başlayan gelişim ve değişim serüveninin günümüzdeki son durağı modern heykeller olarak tanımlanabilir.

İstanbul Tasarım Merkezi’nde modern heykellerle ilgili yapılan tasarım çalışmalarının paralelinde, İstanbulda’ki mevcut modern heykellerin fotoğraflanıp sergilenmesi amacıyla ekim 2009’da özel bir çalışma gerçekleştirildi.

Mimari ve panoramik fotoğraflarıyla tanınan usta fotoğrafçı Tacettin Ulaş ve grafik tasarımcı/fotoğraçı Fatih Yaşar tarafından yapılan bu çalışma ile İstanbul'daki modern heykel anlayışı fotoğraflarla belgelenerek bu konuda bir arşiv oluşturulmuş olundu.

İstanbul Tasarım Merkezi’ndeki tarihi çilehane binasında gerçekleşen bu özel sergi ile İstanbul Tasarım Merkezi sergi etkinliklerine kapılarını aralamış oldu.

Fatih Yaşar