İstanbul Film Tefekkürü Programı

Filmlerle Düşünmek, Filmleri Düşünmek...

Bu program, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, entelektüel temeli sağlam, Batı, Doğu ve İslam sanatları ve edebiyatına aşina, dünya film tarihini ve film akımları üzerine tefekkür etmeyi becerebilecek, Gelenek ile film sanatı arasında ilişki kurabilecek insan yetiştirmeyi amaçlıyor. Diğer sanatlar ve film sanatı arasındaki geçişkenliği, "görme biçimlerini", film/sanat akımları ve film tarihini "anlamak" için teorik temel kurma yanında, gençleri sonradan yapabilecekleri pratik çalışmalara hazırlamayı amaçlıyor.

Bu programın hedef kitlesi sadece film sanatı üzerine düşünmek isteyen, izlediği filmleri anlamayı amaçlayanlar değil; aynı zamanda sanatın ve özelde de film sanatının tefekkürümüze nasıl katkıları olabileceğini dert edinen ve sanat tarihi, film çalışmaları, felsefe, ilahiyat, sosyoloji gibi alanlarda kendilerine bir yol çizenlerdir de aynı zamanda...

Hiçbir şeyin sağlam bir temel kurulmadan başarılı olamayacağı şuuruyla, film sanatı alanında da güçlü bir temel kurmanın sonradan o temel üstüne konulacak yapının kalitesini belirlediğini düşünüyoruz. Niceliğin değil niteliğin egemenliği için yapılması gereken şey öncelikle temelin taşlarını sağlam döşemektir. Bu programın temel amacı da budur.

Program sırasında anlatılan/tartışılan mevzular, ilgili ve temsil edici film örnekleri ve sanat eserleri (resim, minyatür, hat, ikona, heykel, fotoğraf, mimari eserlerin fotoğrafları, müzik parçaları vs.) gösterilerek/dinletilecek ve üzerine konuşarak zenginleştirilecek; gösterilen film parçalarının bir film kanonu oluşturması amacıyla film-biçimleri ve akımları anlamında karşılaştırmalı bir değerlendirmesine gidilecektir.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 06 Şubat – 01 Mayıs 2018

Atölye Gün ve Saati: Salı / 17.00 -20.00

Eğitim Süresi: 7 Hafta – 21 Saat

Not; Program herkesin katılımına açık olup ücretsizdir, iki haftada bir yapılacaktır.

Program Kapsamında Kamera Kaydı Alınan Bölümlere Ulaşmak İçin Tıklayınız

Enver Gülşen

Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da gördükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversitedeki yıllarından sonra uzun yıllar çeşitli şirketlerin ArGe departmanlarında elektronik sistemler tasarımında, gömülü sistemler donanım ve yazılım teknolojilerinde araştırma geliştirme mühendisliği ve proje yöneticiliği yaptı. Mühendislik dışında İnsan Yayınları'nda editörlük ve İnsan Yayınları'nın bir yan kuruluşu olan ve "sanat kitapları basması niyetiyle kurulan" kuruluşunu yaptığı İnsanArt Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Özelde film sanatı, genelde de sanatın gelenek, hikmet ve düşünme ve görme biçimleriyle ile ilişkisi üzerine yaklaşık on yıldır çeşitli yerlerde konferanslar, seminerler, dersler veriyor. ODTÜ'de öğrenci olduğu doksanlı yılların ilk yarısından itibaren sinema, sanat, edebiyat, dinler tarihi ve felsefe ile içli dışlı oldu. Film sanatının kendi dünyasında ve hakikat arayışındaki yerini "anlamaya" çalıştığı çalışmaları Sinemanın Hakikati, Hakikatin Sineması ve Sinemanın Kökleri kitapları birer İnsan Yayınları kuruluşu olan Külliyat ve İnsanArt yayınlarında basıldı. Çalışmaları bir süredir, "sanatın manevi tarihinin" sinema eksenli izini kazımakla ilgili. Şu sıralar, "hayatının çalışması" olarak addettiği ve 2018 yılı sonlarında basılması düşünülen "Sanatın Sinemasal, Sinemanın Sanatsal Tarihi: Sanatın Manevi Tarihine Film Sanatı Perspektifinden Bir Kazı Çalışması" adını vermeyi uygun gördüğü 5 ciltlik kapsamlı kitabı ile 2018'in ortalarına doğru yayımlamayı planladığı hacimli "Film Kanonu: 300 Büyük Film" kitapları ile uğraşmaktadır.