İspanya Gezisi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde, “Dünya Metropolleri” adını taşıyan bir seminer-gezi programı dahilinde ilk olarak -Madrit’le başlayıp Barselona ile tamamlanan -bir İspanya gezisi düzenlenmiştir.

Gezi güzergahının belirlenmesinden sonra belli bir dönemi irdeleyecek şekilde bölgenin tarihi, kültürü, hususi olarak mimarisi üzerine seminerlerin gerçekleştirildiği program kapsamında İspanya ve Endülüs Medeniyeti’ne dair Prof. Mehmet Özdemir’in İstanbul Tasarım Merkezi’ndeki seminerlerini takiben çeşitli alanlardan 65 kişinin katılımıyla gezi programı gerçekleştirilmiştir.

Sırasıyla Madrid, Tuleytula (Toledo), Kurtuba (Cordoba), Gırnata (Granada), İşbiliye (Sevilla) ve Barselona ziyaret edilmiş, böylece Endülüs kültür mirasını barındıran şehirlerle modernizmin simge metropollerinden Barselona aynı gezi kapsamında ele alınmıştır.

İspanya gezisi sonrasında; Prof.Dr. Sadettin Ökten, Prof.Dr. Mehmet Özdemir ve Prof.Dr. Bedri Gencer’in katılımlarıyla “Şehir ve Medeniyet” başlıklı bir panel düzenlenmiştir.