İsmail Erdoğan`la Sanatsal Geziler

Baudelaire'nin "Sanat yararsızsa hayat da yararsızdır" sloganıyla yola çıktığımız bu programda kuramla pratiğin iç içe geçtiği geziler yapacağız. İçinde, yabancısı olarak yaşadığımız İstanbul’un kadim bölgelerine yapacağız, eser eser, sokak sokak gezilerde bir medeniyeti medeniyet yapan şeylerin izini süreceğiz. Sanatla ilgili kuramsal meselelerin eserler üzerinden anlatımlara yedirileceği geziler, üç büyük medeniyete başkentlik yapmış ve yaklaşık 10000 yıllık tarihiyle İstanbul’u anlamaya dönük keşif yolculuklarıdır.

Başındaki giriş mahiyetindeki kuramsal ders ve on üç geziyle Nefs-i İstanbul’u ve Galata bölgesini karış karış dolaşacağımız bu geziler, bir rehber eşliğinde yapılan statik anlatımlara dayalı geziler değil, anlama, yaşama ve yaşatmaya dönük gezilerdir.

Bu bağlamda yapılacak gezilerde:

1- Sanat ve zarafetin izi sürülerek, her gün önünden geçtiğimiz ve bize tarihin ara sayfalarından seslenen eserlerin söylediklerine kulak vereceğiz.

2- Mimari, kültürel, sanatsal, politik ya da ekonomik açıdan eserleri inceleyip, sokakların ve caddelerin tarihi rolleri üzerinden okumalar yapacağız.

Bu geziler kuru bir anlatım üzerinden bir rehberin göstermesi değil, gezen kişilerin keşif ruhuyla bizzat görmesi esasına dayalıdır. Bu bağlamda geziler, bir yer nasıl gezilir ya da bir şeye nasıl bakılır sorularına cevap vererek katılımcılara bireysel keşifleri için vizyon sunmayı da ilke edinir.

Bu program bir arayış ve anlama çabasıdır. Bu yüzden sonucun değil sürecin zafer olduğu ilkesinden ilham almaktadır.

Bu çalışmada, sanatla ilgili yerleşik bütün kabuller dikkate alınacak ama hiçbir önyargıya saplanmadan, komplekssiz bir arayış gerçekleştirilecektir. Ve bu arayış, geçmişin büyük kazanımlarının izinde gerçekleştirilerek tekrar başarmanın imkanına odaklanacaktır.

Sanat ve gezi atölyesi yerleşik soru ve sorunlara cevap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı ve yapılan gezilerde verilmiş cevapların peşine düşmeyi amaçlamaktadır.

Program bitiminde amaçlanan bazı kazanımlar şöyledir:

1- Çağ'ın ruhu bağlamında sanatın yeri ve önemini kavramak,

2- Bakmak ile görmek arasındaki farka odaklanarak, medeniyetlerin görücüye çıktığı eserler üzerinden okumalar yapabilmek.

3- Geçmişe methiye değil geleceğe imkan olarak sanatın ve medeniyetin yapı taşlarını anlamak.

4- Her yerde ve her şeyde karşımıza çıkan sanatın ontolojisine dair açılımlar gerçekleştirerek, sanat yoluyla nelerin yapıldığını ve yapılabileceğini kavramak.

5- Medeniyetimizin yıkıldığı kalenin sanat ve kültür olduğu, ayağa kalkacağı burcun da yine sanat ve kültür olacağının bilincine vakıf olmak!

Program Akışı (Gezi Rotaları):

1- Sanat nedirden sanatla gezmeye nasıl, niçini sorgulamak?

2- Birinci Tepe( Ayasofya ve Sultanahmet Camii)

3- Birinci Tepe(Sultanahmet Meydanı, Kadırga ve Sultanahmet’in arka sokaklarında keşif)

4- Birinci Tepe(Ayasofya Konakları, Gülhane, Sirkeci ve Eminönü)

5- İkinci Tepe(Divanyolu Caddesi)

6- Üçüncü Tepe(Beyazıt’tan Süleymaniye’ye Akış, Ayrancı Sokağı …)

7- Üçüncü Tepe ve Dördüncü Tepe’den yansımalar( Vefa, Şehzadebaşı, Aksaray, Saraçhane, Kadınlar Pazarı …)

8- Dördüncü Tepe(Kıztaşı, Fatih Küliyesi, Fevzi Paşa Caddesi, Zeyrek.. )

9- Beşinci Tepe(Hırka-i Şerif, Atik Ali, Yavuz Sultan Selim Camii, Sultan Sarnıcı, Pammakaristos Manastırı …)

10- Beşinci Tepe(Balat-Fener Gezisi)

11- Altıncı Tepe( Edirnekapı Mihrimah, Kariye, Tekfur Sarayı, Ayvansaray ...)

12- Yedinci Tepe (Haseki, Koca Mustafa Paşa, Samatya ...)

13- Taksim’den Galata’ya akış

14- Galata-Karaköy’de Cenevizler’in izini sürmek

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 10 Şubat - 12 Mayıs 2018

Atölye Gün ve Saati: Cumartesi / 10.00 - 13.00

Eğitim Süresi: 14 Hafta

Ön Kayıt Formu İçin Tıklayınız...

İsmail Erdoğan

1980 doğumlu olan İsmail Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Bir yandan öğretmenlik diğer yandan yazarlık yapan Erdoğan, son yıllarda sanatla ilgili seminer ve konferanslar verip, atöyle, etkinlik vb. çalışmaları yürütmektedir. Gerçek Hayat başta olmak üzere birçok site ve neşriyatta yazıları yayınlanan Erdoğan, halen Diriliş Postası’nda kültür-sanat ağırlıklı yazılarını sürdürmektedir.