İsmail Erdoğan`la Sanat ve Sanatsal Geziler

Baudelaire'nin "Sanat yararsızsa hayat da yararsızdır" sloganıyla yola çıktığımız bu programda teorik ve sahada olmak üzere iki boyutta gerçekleşecek çalışmalar, bir yandan sanatın kuramsal meseleleri ve tarihsel evrimi üzerine yoğunlaşırken, diğer yandan sahada yapacağımız çalışmalarda, müze ve tarihi mekanların ziyaretleriyle sanatın hayatla nasıl vücut bulduğuna tanıklık edilecektir.

Bu bağlamda yapılacak gezilerde:

1- Sanat ve zarafetin izi sürülerek, her gün önünden geçtiğimiz ve bize tarihin ara sayfalarından seslenen eserlerin söylediklerine kulak vereceğiz.

2- Mimari, kültürel, sanatsal, politik ya da ekonomik açıdan eserleri inceleyip, sokakların ve caddelerin tarihi rolleri üzerinden okumalar yapacağız.

Bu geziler kuru bir anlatım üzerinden bir rehberin göstermesi değil, gezen kişilerin keşif ruhuyla bizzat görmesi esasına dayalıdır. Bu bağlamda geziler, bir yer nasıl gezilir ya da bir şeye nasıl bakılır sorularına cevap vererek katılımcılara bireysel keşifleri için vizyon sunmayı da ilke edinir.

Bu program bir arayış ve anlama çabasıdır. Bu yüzden sonucun değil sürecin zafer olduğu ilkesinden ilham almaktadır.

Bu çalışmada, sanatla ilgili yerleşik bütün kabuller dikkate alınacak ama hiçbir önyargıya saplanmadan, komplekssiz bir arayış gerçekleştirilecektir. Ve bu arayış, geçmişin büyük kazanımlarının izinde gerçekleştirilerek ‘bir sefer daha’ nın imkanına odaklanacaktır.

Sanat ve gezi atölyesi yerleşik soru ve sorunlara cevap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı ve yapılan gezilerde verilmiş cevapların peşine düşmeyi amaçlamaktadır.

Program bitiminde amaçlanan bazı kazanımlar şöyledir:

1- Çağ'ın ruhu bağlamında sanatın yeri ve önemini kavramak,

2- Bakmak ile görmek arasındaki farka odaklanarak, medeniyetlerin görücüye çıktığı eserler üzerinden okumalar yapabilmek.

3- Geçmişe methiye değil geleceğe imkan olarak sanatın ve medeniyetin yapı taşlarını anlamak.

4- Her yerde ve her şeyde karşımıza çıkan sanatın ontolojisine dair açılımlar gerçekleştirerek, sanat yoluyla nelerin yapıldığını ve yapılabileceğini kavramak.

5- Kâbe formundan Süleymaniye'ye İslam medeniyetinin taç beyitlerine yakından bakarak paradigmal çıkarımlara ulaşmak!

6- Sanatın -geleneğimizde olduğu gibi- insan yetiştirme projesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, gelecekteki insan olma'ların su yollarını araştırmak!

7- Medeniyetimizin yıkıldığı kalenin sanat ve kültür olduğu, ayağa kalkacağı burcun da yine sanat ve kültür olacağının bilincine vakıf olmak!

Program İçeriği:

1- Sanat nedir? Sanat neye yarar?

2- İstanbul’un Birinci Tepesi( Ayasofya Camii, Soğuksu Çeşme Sokağı, Sultanahmet Camii, Dikilitaşlar, Türk-İslam Eserleri Müzesi, Alman Çeşmesi, Arasta Bazaar, vs. )

3- Sanatın doğuşu ve insanın sanatla imtihanı.. Arkaik zamanlara bakış..

4- İstanbul’un İkinci Tepesi ( Milyon Taşı’ndan Beyazıd Meydanı’na Divanyolu Caddesi)

5- Katakomplar, Bazilikalar ve Hıristiyan Sanatı (İlkeler ve Bağlamlar)

6- İstanbul’un Üçüncü Tepesi( Beyazıd Meydanı, Süleymaniye Tepesi, Ayrancı Sokağı, Vefa, Şehzadebaşı vs.)

7- Kâbe Formundan Selimiye’nin Altın Oranına İslam Sanatı (İlkeler ve Bağlamlar)

8- İstanbul’un Dördüncü Tepesi( Saraçhane, Kız Taşı, Fatih Camii ve Çevresi, Zeyrek vs.)

9- Bir Mimar Sinan geçti bu dünyadan!

10- İstanbul’un Beşinci Tepesi( Sultan Sarnıcı, Yavuz Selim Camii, Çarşamba, Fethiye Müzesi, Balat, Fener Rum Patrikhanesi vs.)

11- Rönesans’ın dâhi çocuğu Michalengelo’nun Davut Heykeli Bize Ne Söylüyor?

12- İstanbul’un Altıncı Tepesi( Mihrimah Sultan Camii, Kariye Camii, Kariye sokakları, Ayvansaray, Edirnekapı, Kara Surları ve Haliç vs. )

13- Beyaz Küp’ün Kıskacında Modern Sanatın Doğuşu ve Güncel Sanat!

14- İstanbul’un Yedinci Tepesi (Haseki, Koca Mustafa Paşa, Samatya, vs.)

Program Takvimi:

Program Tarihleri: 07 Ekim 2017 - 06 Ocak 2018

Program Gün ve Saati: Cumartesi / 13.00 - 15.00

Eğitim Süresi: 14 Hafta - 28 Saat

Not: Geziler 3 saat sürecektir.

İsmail Erdoğan

1980 doğumlu olan İsmail Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Bir yandan öğretmenlik diğer yandan yazarlık yapan Erdoğan, son yıllarda sanatla ilgili seminer ve konferanslar verip, atöyle, etkinlik vb. çalışmaları yürütmektedir. Gerçek Hayat başta olmak üzere birçok site ve neşriyatta yazıları yayınlanan Erdoğan, halen Diriliş Postası’nda kültür-sanat ağırlıklı yazılarını sürdürmektedir.