İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi

Programın Amacı:

İslam sanatında önemli bir yer kaplayan geometrik desenlerle alakalı çalışmalar yapılmakla birlikte özellikle Türk Dünyası bu çalışma alanında şimdiye kadar yeterli bir rol üstlenmemiştir. Bu durum sahip olduğumuz geometrik desen zenginliği ile tezat oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu engin saha konusundaki farkındalığın arttırılması programın öncelikli amacını oluşturmuştur. Bu farkındalık ile birlikte zaman içinde geometrik desenlerin analizini yapacak yetişmiş insan gücünün oluşması da programın bir diğer önemli hedefi olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda atölye ortamında desen analizleri yapılarak programda, takip edilen usuller tarihsel bağlamda ele alınacak böylece örnek uygulamalarla birlikte parçadan bütün oluşturma yöntemi uygulaması yapılacaktır.

Programın İçeriği:

1. Geometrik Desenlere Giriş
2. Kare Kurgulu Geometrik Desenler
2.1. Kare oluşturma
2.2. Kare kurgulu desen tanımı
2.3. Cetvel-pergel konstrüksiyonu ve ızgara sistem ile desen analizi
2.4. Kare birim hücreyi seçebilme
2.5. Kareden üreyen desenler
2.6. Çıkış noktası farklı olan kare kurgulu kompozisyonlar
2.7. İslam öncesi toplumlarda uygulanmış kare kurgulu desenler
2.8. İspanya ve Mağribi ülkelerdeki kare kurgulu desenlerle anadoludaki uygulamalar arasındaki farklılıkların irdelenmesi
3. Üçgen Kurgulu Geometrik Desenler
3.1. Üçgen oluşturma
3.2. Üçgen kurgulu desen tanımı
3.3. Cetvel-pergel konstrüksiyonu ve ızgara sistem ile desen analizi
3.4. İslam öncesi toplumlarda uygulanmış üçgen kurgulu desenler
3.5. Farklı dinlerdeki altı köşeli yıldız algısı
3.6. Erken dönem islam sanatında üçgen kurgulu desenlerin anadoluya aktarımı ve osmanlı klasik döneme yansıması
4. Kare ve Üçgen Kurguların Birlikte Kullanıldığı Kompozisyonlar
5. Desenlere Bütüncül Bir Yaklaşımla Bakış
6. Teknik Gezilerle Yerinde İnceleme
7. Birincil Kaynaklar ve Konu Hakkındaki Dünya ve Türkiye üzerinde Araştırmalar
8. Poligonal Teknik - Beşgen Sistemler ve Topkapı Scroll
9. Penrose Kaplamalar ve Kuasi Sistemler
10. Dört Yön Deseni (Swastika) ve Modüler Sistem

İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi 2. Grup

Atölye Tarihleri: 17 Ekim 2015 Cumartesi – 09 Temmuz 2016 Cumartesi

Atölye Gün ve Saati: Cumartesi / 17.00 – 19.00

Atölye Süresi: 34 Hafta (8,5 Ay)

Son Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2015 Cumartesi

Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.