İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi (Temel Seviye)

Dörtlü ve Altılı Simetri Sistemleri

Atölyede, temel oran kavramları ve farklı desenler arasındaki ilişkilere odaklanılacak, nesiller boyunca zanaatkarlar tarafından aktarılagelen geleneksel teknikler öğretilecektir.

Eğitim programı aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

1. Geometrik Desenlerde başlıca simetri sistemleri arasındaki farklar.

2. Geometrik simetri sistemlerindeki oranların ve açıların önemi.

3. Her derste katılımcılara o derste ele alınan konuları kapsayan bir kitapçık verilecektir. Bu kitapçık, katılımcılara çalışmaları için kalıcı bir referans sağlayacaktır.

4. Kitapçıklar, gerekli aletlerin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları içerecek ve adım adım desen yapım yöntemini net bir şekilde açıklayacaktır.

5. Katılımcılar, İslam Sanatındaki geometrik desenleri uygulamak için gerekli olan teknik çizimleri analiz etmeyi öğreneceklerdir. Bu beceri katılımcılara herhangi bir deseni okuma ve çözümleme için gerekli yetkinliği sağlayacaktır.

6. Eğitim, İslam dünyasında yer alan dörtlü ve altılı simetrik desenlerin geniş bir seçkisini kapsayacaktır.

7. Tüm katılımcıların kendi malzemelerini getirmeleri beklenmektedir. Örneğin iyi bir pergel, cetvel ve A3 kesim tablası.

Ders Dili: İngilizce (Türkçeye çeviride yardımcı olunacaktır).

Atölye mimarlar, matematik öğretmenleri ve öğrenciler, sanatçılar veya konuyla ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

Atölye Takvimi

Atölye Tarihi : 15 Haziran - 03 Ağustos 2019

Atölye Gün ve Saati : Cumartesi / 13.30 - 16.30

Atölye Süresi : 8 Hafta (24 saat)

Mohamad Aljanabi

Irak'ta doğdu, Bağdat'ta bu sanatın eski ustalarından olan babasından öğrenerek çok erken yaşlarda İslami Geometrik Desenler ile ilgilenmeye başladı. Geometrik Desenler Sanatı alanında elliiki yıldan fazla deneyime sahip. İngiltere’de mimarlık eğitimi aldı. “Dünya İslam Mirası” adı altında İngiliz Üniversitelerinde bir çok sergi düzenledi. Kendi inşaat şirketini kurdu ve yönetti; “ORCA İnsan Kaynakları”nda Bilişim Teknolojisi eğitmeni olarak çalıştı. Facebook'ta “Geometric Pattern School / Geometrik Desenler Okulu” grubunun kurucusu ve yöneticisidir. Şu anda emekli olup İslami Geometrik Desenlerle ilgili kitap çalışması yapmaktadır.