İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu

Atölye 1 : Ongen Desenlere Giriş

Bu atölye İslâm sanatlarında ongen desen tasarımının temellerine yöneliktir. Atölyede Orta Asya'da yüzyıllar boyunca geometrik desenlerin tasarımında kullanılan yöntem olan Gereh Metodunun temel yöntemini öğreneceğiz. Sonra da bazı temel ongen desenlerin esas biçimlerine odaklanacağız. İran tarzı tasarımlara vurgu yapılacak. Ders materyalinin çoğunu 2019 baharında kullandığımız kırmızı kitaptan ele alacağız. Ancak, bir dizi yeni tasarım eklenecektir. Önemli bir ilave, İsfahan tarzlı enflasyon yöntemi (geometrik çoğaltma metodu) olacak. Bu yöntem final projesi için kullanılacaktır.

Atölye İçeriği:

1. Gün: Gereh yöntemi ve kuralları, ongen desenlerin bazı temel biçimleri

2. Gün: Ongen şebekeler üzerinde oluşturulan desenler

3. Gün: Desenlerin oranları ve tahrir çizgilerin yapılandırılması

4. Gün: Kukeldash Medresesi ve İran tarzlı ongen desenler

5. Gün: İsfahan tarzlı enflasyon yöntemi (geometrik çoğaltma metodu), final proje.

Çizim becerilerimize bağlı olarak, bazı konular değişebilir veya ertesi güne ertelenebilir. Hava durumuna bağlı olarak, İstanbul'da veya başka yerlerde bazı camilere bir gezi veya geziler yapabiliriz. Gezi(ler), ders saatleri sonrasında olacaktır. Bu yerlerin bazıları çok uzakta. Böylece uzaktaki yerleri ziyaret etmek isterseniz rahat ayakkabılara ihtiyacınız olacak.

Atölye Takvimi:

Atölye Düzeyi: Temel / Orta Düzey

Katılımcılar: Sanatçılar, mimarlar, matematik öğretmenleri ve öğrencileri ve konuyla ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

Dil: İngilizce

Not 1: Pandemi nedeniyle atölyemizin 2021 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Not 2: Ayrıca Geometrik Desenler Atölyesini online olarak yapmayı planlamaktayız.

 

Atölye 2 : Topkapı Parşömeninden Geometrik Desenler

Topkapı Parşömeni, tarihi geometrik desenlerin ünlü bir derlemesidir. Onların birçoğu ongen desenlerdir. Bu sebeple, bu atölye yalnızca ongen desenleri ele aldığımız 2019 baharındaki temel orta düzey atölyeye katılan ve elbette 23-27 Mart 2020'deki atölyemizi tamamlayan katılımcılar için geçerli olacaktır. Bu ders son derece zor ders değil, ancak atölyede çizim miktarı çok olacaktır. Bu yüzden çizim becerileriniz önemlidir. Topkapı parşömeni Topkapı Müzesi'nde saklanmakla birlikte içeriği tamamen İran tarzıdır. Böylece ders İran tarzlı desen tasarımının bir kutlaması olacak. Bu dersteki tüm örnekler Topkapı parşömeninden alınacak, ancak İran'dan (İsfahan bölgesi) gerçek mevcut tasarımlar da gösterilecek. Ayrıca parşömende olmayan birkaç örnek üzerinde müzakere yapacagız, bunlar Topkapı Parşömenindeki desenlerle aynı tasarım tekniklerini takip ediyorlar. İki İran tarzlı enflasyon yöntemi (geometrik çoğaltma metodu) tekniği incelenecek ve karmaşık desenlerin tasarımında kullanılacak. Tasarımcıların Chahar Bagh İlahiyat Okulu ve birkaç başka yerde büyük paneller oluşturmak için bu tekniği nasıl kullandıklarını göstereceğiz. Halen bu ders için ders kitabı bulunmamaktadır. Kendi notlarınızı yazmanız gerekecek. Bu nedenle ilave bir not defterine ihtiyacınız olabilir. Bu dersin unsurlarından biri de İstanbul camilerine yapılacak geziler olacak. Ama, İstanbul'daki desenlerin çoğunun daha da karmaşık Osmanlı tarzı tasarımlar olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Fakat, yine de birkaç yaygın İran tarzı tasarımı bulabileceğiz. Ayrıca Osmanlı tasarımları ve kundekari sanatı üzerine ileri bir düzeydeki ders için bilgi toplayacağız. Zaman kalırsa, kundekari tasarımları ve / veya ayna tasarımları için desenlerin çizim tekniklerini de ele alacagız.

Atölye Takvimi:

Atölye Düzeyi: İleri Düzey

Katılımcılar: Sanatçılar, mimarlar, matematik öğretmenleri ve öğrencileri ve konuyla ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

Dil: İngilizce

Not 1: Pandemi nedeniyle atölyemizin 2021 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Not 2: Ekim ayı içerisinde online olarak eğitim vermeyi planlamaktayız.

İki Atölye İçin Gereken Malzemeler

Her iki atölye de el çizimi dersleridir. Bazı çok temel araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak. İstanbul Tasarım Merkezi tüm bu malzemeleri sağlasa da sevdiğiniz kalem, pergel vb. getirebilirsiniz.

Malzemeler:

1. İki kalem - biri yumuşak (2B ile 6B arasında olabilir), diğeri sert kalem (F veya H);

2. Aydınger kağıt ve çizim kartonu (her ikisi de A4). İkinci atölyede birçok desen geniş ölçekte yapılacaktır (en azından A3). Bu nedenle, ikinci atölye için A3 boyutunda çizim kartonuna ihtiyacımız olabilir;

3. Pergel, cetvel ve bir gönye (sadece bir tanesi ve hangi açının önemi yoktur: 30 veya 45 derece). Not: 18, 36, 54 ve 72 derece köşeli ongen açılar için gönye yoktur. Onları kendimiz yapmak zorunda kalacağız;

4. Tahrir çizgisi için pigment kalemi, örneğin; uniPIN İnce Çizgi (0.5) veya Staedtler 308 (0.5), vb.

Miroslaw Majewski

Miroslaw Majewski (Prof. Dr) New York Teknoloji Enstitüsü'nde eski bir (eğitim görevlisi) profesördür. Şu anda, NYIT Onursal/Fahri Profesörü olarak görev yapmaktadır. Matematik için sanat ve teknolojinin geometrisinde uzun yıllar araştırma yapmıştır. Çok sayıda kitabın ve yayının yazarıdır. (Çalışmaların çoğu desen geometrisi ile ilgilidir). Pek çok geometrik desenin tasarımcısıdır. Bazıları iyi bilinen desenlerin rekonstrüksiyonlarıdır, bazıları ise tamamen yenidir.)