İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu (Temel-Orta Düzey)

İslâm Sanatında Ongen Desenler (Temel ve Orta Düzey)

Bu atölye temel düzeyde İslâm sanatında geometrik desenler üzerine olacaktır. Atölyede, ongen desen tasarımı kullanılarak geometrik desen tasarımı teknikleri tanıtılacaktır. Atölye aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

1. İslâm sanatlarında geometrik desen tasarımına tarihsel giriş, desen tasarımına yaklaşımın çeşitli yolları, gereh kalıplarının kökenleri;

2. Gereh tasarım kuralları ve ilk çizgi kavramı;

3. Geometrik desenlerin oranı (sadece ongen olan türü);

4. Ongen desenlerde temel stiller ve onlu şebekelerde desenler;

5. Topkapı parşömenlerinden ve Türkiye'deki Kündekari eserlerinden seçilmiş Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı örnekleri;

6. “Ördek ayağı” motifli desenler için basit kabartma çizim metodu.

Atölye sonunda her bir katılımcı tarafından yapılacak olan küçük ölçekli ongen desenlerden oluşan bir sergi olabilir. Bu atölye için gerekli malzemeler kağıt, kurşun kalem, pergel ve diğer el aletleri. İstanbul Tasarım Merkezi gerekli malzemeleri temin etse de, kendi çizim çantanızı (A2 veya daha büyük), en sevdiğiniz aletleri ve kaliteli A2 kâğıtlarınızı getirebilirsiniz.

Atölye Takvimi :

18 - 22 Mart 2019 / 09.30 - 16.00

Katılımcılar : Sanatçılar, mimarlar, matematik öğretmenleri ve öğrenciler.

Dil : İngilizce

Miroslaw Majewski

Polonya doğumludur. Matematik eğitimi almıştır. Klasik olmayan geometride yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Bir kaç üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri profesörü olarak çalıştı. - PNG Teknoloji Üniversitesi, Makau Inter-Üniversitesi (şimdi Aziz Joseph Üniversitesi), Birleşik Arap Emirlikleri Zayed Üniversitesi, New York Teknoloji Enstitüsü ve Kuzey Afrika Amerikan Üniversitesi. Bilgisayar grafikleri; eğitimde bilgisayar uygulamaları; sanat ve mimari geometrisi üzerine birçok çalışması vardır. İslam Sanatında Geometri ve Ortaçağ İslami Matematik Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.'İstanbul'da İslami Geometrik Süslemeler' kitabı İstanbul’daki birçok İslami süslemede bulunan geometrik yapıyı detaylı olarak göstermektedir. 'Geometri ve Sanat Üzerine Çizimler' ismi ile çıkarttığı yeni kitap serisi antik - modern mimaride ve mimari dekorasyonda bulunan geometrik uygulamalara sistematik bir bakış niteliğindedir.