İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu (İleri Düzey)

İslâm Sanatında Ongen Desenler (İleri Düzey)

Ongen desenlerin özellikle yapısal tasarımına odaklanmış bu atölyemizde büyük ongen desenleri üretmek için kullanılabilen bazı teknikler gösterilecektir.

Aşağıda bu atölyede ele alınabilecek konuların bazıları listelenmiştir. Konuların tam listesi ders sürecinde katılımcıların geometri ve çizim becerilerine bağlı olarak kararlaştırılacaktır.

Bu dersteki tasarımların çoğu fazla detayı olan karmaşık desenlerdir. Ne yazık ki bu durum derste üretilen örneklerin sayısını sınırlayacaktır. Bu durumun olası çözümlerinden biri bazı önemli örneklerin katılımcı gruplarıyla müştereken tasarlanması olabilir.

Bu derste kullanılacak örnekler Topkapı parşömenlerinden ve Türkiye'de mevcut mekanlardan alınmıştır.

1. Ongen desen tarzlarının kısa bir revizyonu;

2. Kukeldaş Medrese tarzı desenler ve “ver ve al” desen tasarımın tekniği;

3. İstanbul'daki St. George Kilisesi'nden bir desen ve “yürüyen beşgenler” tekniği;

4. Topkapı parşömenlerinden bir desen “kabartma” tekniği;

5. Çam kozalağı deseni “kabartma” tekniği;

6. Büyük ölçekli ongen tasarımlar için diğer bazı teknikler.

Atölye sonunda 2-4 kişilik gruplar halinde yapılacak olan büyük ölçekli desenlerden bir sergi olabilir.

Bu atölye için gerekli malzemeler kağıt, kurşun kalem, pergel ve diğer el aletleri. İstanbul Tasarım Merkezi gerekli malzemeleri temin etse de, kendi çizim çantanızı (A3 veya daha büyük), en sevdiğiniz aletleri ve kaliteli A3 kâğıtlarınızı getirebilirsiniz.

İleri düzey atölyeye zorluğu nedeniyle ancak temel ve orta düzey atölyelere katılmış olanlar iştirak edebilir.

Atölye Takvimi :

25 - 29 Mart 2019 / 09.30 - 16.00

Katılımcılar : Sanatçılar, mimarlar, matematik öğretmenleri ve öğrenciler.

Dil : İngilizce

Miroslaw Majewski

Polonya doğumludur. Matematik eğitimi almıştır. Klasik olmayan geometride yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Bir kaç üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri profesörü olarak çalıştı. - PNG Teknoloji Üniversitesi, Makau Inter-Üniversitesi (şimdi Aziz Joseph Üniversitesi), Birleşik Arap Emirlikleri Zayed Üniversitesi, New York Teknoloji Enstitüsü ve Kuzey Afrika Amerikan Üniversitesi. Bilgisayar grafikleri; eğitimde bilgisayar uygulamaları; sanat ve mimari geometrisi üzerine birçok çalışması vardır. İslam Sanatında Geometri ve Ortaçağ İslami Matematik Tarihi ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.'İstanbul'da İslami Geometrik Süslemeler' kitabı İstanbul’daki birçok İslami süslemede bulunan geometrik yapıyı detaylı olarak göstermektedir. 'Geometri ve Sanat Üzerine Çizimler' ismi ile çıkarttığı yeni kitap serisi antik - modern mimaride ve mimari dekorasyonda bulunan geometrik uygulamalara sistematik bir bakış niteliğindedir.