İlhami Atalay ile Resim Atölyesi

Bu programda resim sanatı geçmişten bugüne sanat akımları ile bağlantılı olarak güncel sanat problemlerine özgün yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir.

Ressam İlhami Atalay elli yılı aşkın süren sanat yaşamındaki birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere atölye çalışması şeklinde uygulamalı olarak aktaracaktır.

Görsel biçimlendirme ögelerinden: kompozisyon, çizgi, denge, oran-orantı, ritim, form(biçim), renk, valör, leke, hacim, doku, açık-koyu, ışık-gölge, perspektif detaylı olarak incelenecektir.

Ayrıca yağlı boya, kolaj, kömür füzen, mürekkep gibi farklı resim teknikleri çalışılacaktır.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 03 Kasım 2018 – 27 Nisan 2019

Atölye Günü / Saati: Cumartesi (1.Grup / 11.00 – 14.00) - (2.Grup / 15.00 - 18.00)

Atölye Süresi: 26 Hafta - 6 ay - 78 Saat

İlhami Atalay - Temel Resim Teknikleri

İlhami Atalay - Ressam`ın Perspektif Kriterleri Nelerdir?

İlhami Atalay - Yağlı Boya ve Kara Kalem Resim Teknikleri

İlhami Atalay - Resimde Ahenk

İlhami Atalay - Estetik Anlayışımız

İlhami Atalay - Yağlı Boya Manzara Resimleri

İlhami Atalay - Minyatür Sanatı ve İslam`ın Resime Bakışı

İlhami Atalay - Sanat ve Medeniyet Atölyesi Söyleşileri

İlhami Atalay - Resim Sanatı

İlhami Atalay - Sanat ve Sanatkâr

İlhami Atalay - Sanatta Güzelliğin Sırları

İlhami Atalay

17 Ekim 1948’de Artvin’in Arhavi kazasında dünyaya geldi. 1972’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl ihtisas bursu kazandı. 1973-1978 yıllarında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanatlar Akademisi’nde resim ve duvar halıcılığı alanlarında ihtisas yaptı. 1975’te Fransa’da, 1976’da İsviçre ve İspanya’da, 1977’de İngiltere’de resim, tekstil obje, duvar halısı sahalarında araştırma ve incelemelerde bulundu. 1978’de yurda döndü. Zorunlu hizmet nedeniyle çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1981’de Isparta Sümerbank Halıcılık Müessesesi’nde desinatör olarak çalışırken, sakalı olduğu için memuriyetine son verildi. 1981-1983 yıllarında Isparta’da serbest halı desinatörü olarak çalıştı. 1983’te İstanbul’a döndü ve yeniden resim çalışmalarına başladı. 1984’te Sultanahmet’te İlhami Atalay Sanat Galerisi’ni açtı ve talebe yetiştirdi, Dinamizm Grubu’nu kurdu. Halen galerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Eserleri dünyanın birçok ülkesinde çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. 1963 Artvin Lisesi Resim Yarışması ikinciliği ile başlayan ödülleri girdiği hemen hemen bütün yarışmalarda dereceyle devam etmiş, İstanbul’da açtığı ilk solo sergi olan Devr-i Maymun’la başlayan sergi serüveni de, Çin’den Monte Carlo’ya, Almanya’dan İsviçre’ye dünyanın dört bir yanını dolaşarak bugüne gelmiştir.