Hoca Ali Rıza ve Halefleri Anma Programı

Sanatımızda ‘Asker Ressamlar’ tabiriyle karşılanan bir kuşak vardır. Osmanlı’nın son dönemlerine karşılık gelen bu kuşak, resim sanatının öncü isimlerini çıkartmıştır.

Onlardan biri hatta başında gelen isim Hoca Ali Rıza’dır. Üsküdar’lı Ressam olarak da bilinen Hoca Ali Rıza, medeniyet tasavvuru, şahsiyeti, sanatçı kişiliği ve çizgisinin özgünlüğü itibariyle çığır açıcı rol oynamıştır. Kendisinin ayak izlerini takip ederek ihya olmuş ve ihya etmiş pek çok sanatçı vardır. Ki bu sanatçılar, medeniyetlerinin ben idraki bağlamında özel bir yerde dururlar.

Hoca Ali Rıza’yı bir okul olarak düşünürsek, onun tedrisatından geçmiş sanatçılar, yok edilmekte olan büyük bir medeniyetin yapı taşlarını korumaya ve onları gelecek nesillere aktarmaya çalışmışlardır. Bu uğurda sanatları belgesel niteliği de taşır. Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar başta olmak üzere İstanbul resimleri, Süheyl Ünver’in İstanbul, Bursa, Edirne… defterleri, Ahmet Yakupoğlu’nun İstanbul ve Kütahya izlenimleri, kadim bir medeniyetin imbiğinden süzülerek gelen yaşam tarzının(mimari, kıyafet …) resimle buluşmasını ifade eder. Bu sayede biz, neyi kaybettiğimize dair yol haritasını bu sanatçıların eserlerinden çıkarma imkanı buluruz.

Bir iz sürücü gibi hareket etmiş ve kaybolmakta olan Osmanlı Medeniyetinin inceliklerini belgelemiş olan sanatçıların anlatılacağı etkinliğimize bekleriz.

Bu minvalde, konuklarımızdan Ömer Faruk Şerifoğlu, Hoca Ali Rıza’yı, Ahmet Güner Sayar, Süheyl Ünver’i, Cemal Toy ise Ahmet Yakupoğlu’nu anlatacak ve bu isimlerin özgün birer sanatçı olarak portrelerini çizeceklerdir.

KONU: "Üsküdar'lı Ressam Hoca Ali Rıza ve Halefleri'ni Anma Programı"

(Süheyl Ünver, Ahmet Yakupoğlu, Necmettin Okyay...)

Moderatör: İsmail Erdoğan

Konuşmacılar: Ahmet Güner Sayar, Ömer Faruk Şerifoğlu, Cemal Toy

Tarih: 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Saat: 16.00 - 19.00

Yer: İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu

Not: Katılım ücretsizdir.