Hediyem İstanbul

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı:

“Hediyem İstanbul” adına üretilmek üzere “1. Geleneksel Türk Sanatları” Yarışması

Yarışmanın Konusu:

İstanbul’un tarihi, kültürel, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil edecek; basılı ya da basılı olmayan her türünde kullanılabilirliği olan özgün Geleneksel Türk Sanatı eserleri için düzenlenen bir yarışmadır.

Katılım Koşulları:

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve 1. derece akrabalar dışında amatör-profesyonel yerli ve yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.

2. Katılım ücretsizdir. Yarışma tezhip, kalemişi, minyatür ve çini olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenecektir. Yarışmacılar 4 kategoriden bir tanesini seçerek yarışmaya katılabilirler. Her bir yarışmacı tek bir eseriyle ödüle hak kazanabilecektir. Gönderilen eserlerin istenilen şartlarda olmaması durumunda Kültür A.Ş. ödül vermeme hakkına sahiptir.

3. Aydınger kağıt üzerinde çizilmiş ve beyaz resim kağıdında renklendirilmiş orijinal eserlerle beraber, yarışmacılar eserlerini, hangi ürün üstünde nasıl uygulandığına dair hazırlayacakları önerileri ile birlikte, (gerektiği taktirde ölçekli) çıktı alarak teslim etmelidirler.

4. Yarışmacı katıldığı eser veya eserlerin İstanbul başlığı ile olan ilgisini, katıldığı sanat kolunu yansıtan özelliklerini, en çok 200 kelimeden oluşan bir metin halinde çalışması ile birlikte sunmalıdır.

5. Yarışmaya teslim edilen her eserin özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde eser yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir eser olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin eser üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

6. Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. Ve 3. ödülü alanlar geri çekilemez. Mansiyon ödülü alanlar ödüllerini geri iade ederek eserlerini geri alabilirler. Dereceye giremeyen eser sahipleri de eserlerini geri çekebilir.

7. Ödül alan eserler; İstanbul KÜLTÜR A.Ş. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. Eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dahil, işaret, ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR AŞ’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmada dereceye girmiş ürünün telif hakkını KÜLTÜR AŞ'ye devretmiş sayılacaktır. Eseri başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. Eseri her türlü işleme hakkı KÜLTÜR AŞ’ye ait olacaktır. Ödül alan eserin ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu eserleri KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.

8. Kültür A.Ş. seçilen eseri kullanıp kullanmamakta serbesttir.

9. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddeleri kabul etmiş sayılırlar.(EK:1)

Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

Eserlerin ve eser açıklamalarının sağ alt köşelerine 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı beyaz kağıt ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de aynı 6 rakam ve / veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır. Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına eserin sıra numarası da yazılmalıdır. Eserler ve kağıt ayrı şeffaf dosyalara koyulmalı ve toplamda tek bir paketle yollanmalıdır.

Eserler, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen gecikme hasar ve kayıplardan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Kriterleri:

Başvurusu yapılan eserlerin; Türk sanatının kültürel birikimini yansıtan, yarışmada yer alan ilgili sanat kategorilerinin desen, renk gibi prensip ve ilkelerinden yola çıkan, yaratıcı, güncel trendlere uyumlu, özgün çalışmalar olmaları beklenmektedir. Eserler, teknik olarak hediyelik eşyalara uygulama (porselen, cam, tekstil, magnet, kırtasiye, plastik ve polyester, metal) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından da değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Ödüller:

“Hediyem İstanbul” Geleneksel Türk Sanatları Yarışması'nda, katılımcılardan Hediyem İstanbul markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün tasarımlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık tasarım bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.

Birinci Ödülü : 8.000 TL

İkinci Ödülü : 6.000 TL

Üçüncü Ödülü : 4.500 TL

Mansiyon-1 : 1.000 TL

Mansiyon-2 : 1.000 TL

Mansiyon-3 : 1.000 TL

Mansiyon-4 : 1.000 TL

Mansiyon-5 : 1.000 TL

Seçici Kurul:

Kültür A.Ş Kurum Temsilcileri:

M.Talha YILMAZ (Hediyem İstanbul Marka Yöneticisi)

Aydın SÜLEYMANZADE (Grafik Atölyesi Şefi-Ressam)

Samiye SOYSAL (Üretim Planlama Sorumlusu)

Diğer Kurul Temsilcileri:

TEZHİP

1. Prof Dr Faruk Taşkale/ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2. Doç. Dr. Münevver Üçer/ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

KALEM İŞİ

1.Yrd. Doç. Kaya Üçer/ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2.M. Semih İrteş / Mimar, Nakkaş

ÇİNİ

1.Prof. Dr. Sitare Turan / Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2.Adil Can Güven / Çini Sanatçısı

MİNYATÜR

1. Öğretim Görevlisi Orhan Dağlı /Trakya Üniversitesi

2. Leyla Kara /Minyatür Sanatçısı

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı : 04 NİSAN 2016

Son Katılım Tarihi : 03 HAZİRAN 2016

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 10 HAZİRAN 2016

Sonuçların İlanı : 17 HAZİRAN 2016

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:

Sonuçlar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve KÜLTÜR A.Ş. resmi web sitesinden açıklanacaktır.

Kargo ile gönderilen projelerin makbuzları 03 HAZİRAN 2016 saat 17.00’ye kadar iletişim adresini faks çekilecektir.

Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.

Elden teslim edilecek projelerin 03 HAZİRAN 2016 saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim Adresi:

Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri

34010 Topkapı/Zeytinburnu/İSTANBUL

Marmara Kurumlar V.D. 481 002 6689

TEL : +90 212 467 07 00 Dahili (Ext.): 3436

FAKS (Fax) : +90 212 467 07 79

E-MAIL: [email protected]

WEB: www.hediyemistanbul.com

TEZHİP, KALEM İŞİ, MİNYATÜR ve ÇİNİ KATEGORİLERİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

EK:1 KATILIM FORMU

KATILIMCI RUMUZU

Adı ve Soyadı:

Doğum Yeri:

Telefon:

Faks (varsa):

E-posta:

Adres:

Eserin adı

1

2

3

yarışma koşullarını kabul ediyorum.

Adı ve Soyadı:

İmza:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HEDİYEM İSTANBUL, İSTANBUL TEMALI İLLÜSTRASYON YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı:

“Hediyem İstanbul” adına üretilen ürünlerde kullanılmak üzere İstanbul temalı İLLÜSTRASYON yarışması

Yarışmanın Konusu:

İstanbul’un tarihi, kültürü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil eden; basılı ya da basılı olmayan her tür üründe kullanılabilecek özgün İLLÜSTRASYON önerileri için düzenlenen bir yarışmadır.

Katılım Koşulları:

1. Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır. (Seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve onların birinci derece akrabaları katılamazlar.)

2. Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en çok 3 öneri ile yarışmaya katılabilirler. Her bir yarışmacı tek bir çalışmasıyla ödüle hak kazanabilecektir.

3. Eser vektörel olarak ai veya eps formatında CD ile teslim edilecektir. Yarışmacılar, çalışmalarını bir A3 kâğıda çıktı alacak, illüstrasyonlarının hangi ürün üstünde nasıl uygulanabileceğine dair önerilerini de ayrıca A4 beyaz kâğıtlara çıktı alacaklardır. (Eserler pasportu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır.) Yarışmacılar, bir A4 kâğıda da esin kaynaklarını ve simgelere ilişkin açıklamalarını yazacak, bunun da çıktısını dosyalarına ekleyeceklerdir.

4. Yarışmaya gönderilen her illüstrasyonun özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

5. Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. ve 3. ödülü alanlar geri çekilemez. Mansiyon ödülü alanlar ödüllerini geri iade ederek eserlerini geri alabilirler. Dereceye giremeyen eser sahipleri de eserlerini geri çekebilir.

6. Ödül alan illüstrasyonlar; İstanbul KÜLTÜR A.Ş. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. İllüstrasyonların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dâhil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmacılar, dereceye girmiş illüstrasyonun telif hakkını KÜLTÜR A.Ş.'ye devretmiş sayılacaktır. İllüstrasyonu başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. İllüstrasyonun her türlü işleme hakkı KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olacaktır. Ödül alan illüstrasyonun ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu illüstrasyonları KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında kanun hükmünde kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir. 7. Kültür A.Ş. seçilen illüstrasyonu kullanıp kullanmamakta serbesttir. 8. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. (Bknz. EK 1)

Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

Çalışmaların ve çalışma açıklamalarının sağ alt köşelerine 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.

Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, kapalı bir zarfa konacaktır. Zarfın üzerine aynı 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılacaktır. Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına çalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır.

A3’e çıktısı alınan çalışma, illüstrasyonun hangi ürün üstünde nasıl uygulanabileceğine dair önerilerini içeren A4 çıktıları ve esin kaynaklarını, simgelere ilişkin açıklamaları içeren A4 çıktısı şeffaf bir dosyaya konulacaktır. CD’nin ve katılım formunun yer aldığı kapalı zarf da bu dosyaya eklenecektir. Tümü toplamda tek bir paket halinde gönderilecektir.

Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Postada/kargoda meydana gelen gecikme, hasar ve kayıplardan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Kriterleri:

Başvurusu yapılan eserler; renk uyumu, yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak hediyelik eşyalara uygulama (porselen, cam, tekstil, magnet, kırtasiye, plastik ve polyester, metal vb.) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Bu sebeple eser hazırlanırken eserin uygulanacağı ürün tasarım önerileri ile birlikte düşünülmelidir.

Ödüller:

“Hediyem İstanbul” İstanbul Temalı İllüstrasyon Yarışması'nda, katılımcılardan Hediyem İstanbul markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün illüstrasyonlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık illüstrasyon bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.

Birinci Ödülü: 8.000 TL

İkinci Ödülü: 6.000 TL

Üçüncü Ödülü: 4.500 TL

Mansiyon 1: 1.000 TL

Mansiyon 2: 1.000 TL

Mansiyon 3: 1.000 TL

Mansiyon 4: 1.000 TL

Mansiyon 5: 1.000 TL

Seçici Kurul:

Kültür A.Ş. Kurum Temsilcileri:

M.Talha YILMAZ (Hediyem İstanbul Marka Yöneticisi)

Aydın SÜLEYMANZADE (Grafik Atölyesi Şefi-Ressam)

Feyza ERYÜKSEL (Grafik-Tasarımcı)

Ahmet Şevki Ural (Endüstriyel Tasarımcı)

Mimar Sinan Üniversitesi Kurum Temsilcileri:

Prof. Dr. Tevfik Fikret Uçar (Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı )

Yrd. Doç. Dr. Savaş Çevik (Haliç Üniversitesi Grafik Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Canan Suner (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü)

Aydın Erkmen (Grafik Sanatçısı)

Erhan Cihangiroğlu (İllüstratör)

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı: 04 Nisan 2016

Son Katılım Tarihi: 03 Haziran 2016

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 10 Haziran 2016

Sonuçların İlanı: 17 Haziran 2016

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:

Sonuçlar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve KÜLTÜR A.Ş. resmi web sitesinden açıklanacaktır.

Kargo ile gönderilen projelerin makbuzları 03 Haziran 2016, saat 17.00’ye kadar iletişim adresine faks çekilecektir.

Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.

Elden teslim edilecek projelerin 03 Haziran 2016, saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim Adresi:

Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı, Osmanlı Evleri, 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İSTANBUL

Marmara Kurumlar V.D. 481 002 6689

TEL: +90 212 467 07 00 Dahili (Ext.): 3436

FAKS(Fax) : +90 212 467 07 79

E-MAIL : [email protected]

WEB : www.hediyemistanbul.com

EK:1 KATILIM FORMU

KATILIMCI RUMUZU

Adı ve Soyadı:

Doğum Yeri:

Telefon:

Faks (varsa):

E-posta:

Adres:

Çalışmanın adı

1

2

3

yarışma koşullarını kabul ediyorum.

Adı ve Soyadı:

İmza: