Hat: Klasik Birikim Özgün Dokunuş

Köklerini ‘Nabatî’ yazıda bulan Arap yazısı, İslam sonrası Kur’an-ı Kerim’i yazma hareketleriyle klasik üslubunu bulmuş ve zaman içerisinde çeşitlenerek bugünlere gelmiştir.

İnsana kalemle yazmayı öğreten Allah’ın insana armağan ettiği yazı, sadece ifade aracı olarak kalmayıp farklı kültürlerde sanat seviyesine yükselmiştir. “Cismani aletlerle meydana çıkan ruhani bir hendese” olarak ifade edilen yazı sanatının, zirve noktasını gördüğü yer kuşkusuz İslam coğrafyası olmuştur. İslam kültüründe Hat kelimesiyle karşılanan yazı sanatı, tarihin akış seyrinde farklı usullerde rengini bulmuş ve gücünü asla yitirmemiştir. Kur’an-ı Kerim’i yazma hareketleriyle sınırlı kalmayan hat sanatı, camilerin tezyininden kitabelere, hilyelerden serlevhalara Müslümanların hayatında yer almış ve yaşadıkları yerleri şenlendirmiştir.

Zamanımıza engin bir birikimle gelen hat sanatına bugün, bazı farklı dokunuşlar yapılarak yeni arayışlar içine girilmiştir. Bizim “Özgün dokunuş” olarak ifade ettiğimiz bu arayışlar farklı formları, farklı formlar da değişik kompozisyonları getirmiştir.

Hat sanatının seyr-ü seferini konuşacağımız bu ayki etkinliğimizde katılımcılarımız, klasik dilden özgün formlara bir yolculuk gerçekleştirecek ve bundan sonrasına dair söz söylemeye çalışacaklardır.

Panel Konuşmacıları;

Fatih Özkafa

Savaş Çevik

Efdaluddin Kılıç

Moderatör;

İsmail Erdoğan

Tarih: 14.10.2017 Cumartesi

Saat: 16.00 - 19.00

Yer: İstanbul Tasarım Merkezi Seminer Salonu

Not: Katılım ücretsizdir.

Doç. Dr. Fatih Özkafa - Hat Sanatının İmkanları, Kavramları, Özgünlük ve Özgürlüğü

Efdaluddin Kılıç - Hat: Klasik Birikim Özgün Dokunuş