Görsel İletişim ve Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri

Reklamın başlangıcı ortaçağ tellallarına dayansa da asıl gelişimini 20. Yüzyılda ve grafik-tasarım alanındaki gelişmelere borçludur. Grafik-tasarım bilhassa reklam üzerinden sanatın bütün biçimlerine ve hayatın bütün alanlarına girmiş, günden güne de görsel iletişimin kodlarını yeniden belirlemiştir.

Bu etkinlikle amaçlanan, grafik-tasarımın ve reklam sektörünün kodlarını ortaya koymak ve hayatımızın her karesinde yansıması olan bu iki alanın sosyo-kültürel alandaki tezahürleri hakkında soruşturmalar yapmaktır.

KONUKLAR:

1- Ersin ŞAHİN: Grafik-tasarımın sosyal ve kültürel yansımaları

2- Suat GÜRSÖZLÜ: Reklam tasarımında görsel kodlar

3- İlhami ATMACA: Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri

TARİH:

18 ŞUBAT 2017

SAAT:

11:00-14:00

YER:

İSTANBUL TASARIM MERKEZİ

Ersin Şahin - Grafik Tasarımın Sosyal ve Kültürel Yansımaları

Suat Gürsözlü - Reklam Tasarımında Görsel Kodlar

İlhami Atmaca - Reklamın Sosyo-Kültürel Etkileri