Geometrik Desenler Atölyesi

Programın Amacı:

İslam sanatında önemli bir yer kaplayan geometrik desenlerle alakalı çalışmalar yapılmakla birlikte özellikle Türk Dünyası bu çalışma alanında şimdiye kadar yeterli bir rol üstlenmemiştir. Bu durum sahip olduğumuz geometrik desen zenginliği ile tezat oluşturmaktadır. Buradan hareketle bu engin saha konusundaki farkındalığın arttırılması programın öncelikli amacını oluşturmuştur. Bu farkındalık ile birlikte zaman içinde geometrik desenlerin analizini yapacak yetişmiş insan gücünün oluşması da programın bir diğer önemli hedefi olarak benimsenmiştir. Bu bağlamda atölye ortamında desen analizleri yapılarak programda, takip edilen usuller tarihsel bağlamda ele alındı. Böylece örnek uygulamalarla birlikte parçadan bütün oluşturma yöntemi uygulanmış oldu.

Programın İçeriği:

1. GEOMETRİK DESENLERE GİRİŞ
2. KARE KURGULU GEOMETRİK DESENLER
2.1. Kare oluşturma
2.2. Kare kurgulu desen tanımı
2.3. Cetvel-pergel konstrüksiyonu ve ızgara sistem ile desen analizi
2.4. Kare birim hücreyi seçebilme
2.5. Kareden üreyen desenler
2.6. Çıkış noktası farklı olan kare kurgulu kompozisyonlar
2.7. İslam öncesi toplumlarda uygulanmış kare kurgulu desenler
2.8. İspanya ve Mağribi ülkelerdeki kare kurgulu desenlerle anadoludaki uygulamalar arasındaki farklılıkların irdelenmesi
3. ÜÇGEN KURGULU GEOMETRİK DESENLER
3.1. Üçgen oluşturma
3.2. Üçgen kurgulu desen tanımı
3.3. Cetvel-pergel konstrüksiyonu ve ızgara sistem ile desen analizi
3.4. İslam öncesi toplumlarda uygulanmış üçgen kurgulu desenler
3.5. Farklı dinlerdeki altı köşeli yıldız algısı
3.6. Erken dönem islam sanatında üçgen kurgulu desenlerin anadoluya aktarımı ve osmanlı klasik döneme yansıması
4. KARE VE ÜÇGEN KURGULARIN BİRLİKTE KULLANILDIĞI ÖZEL KOMPOZİSYONLAR
5. DESENLERE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA BAKIŞ
6. TEKNİK GEZİLERLE YERİNDE İNCELEME

Serap Ekizler Sönmez'a ait Çalışmalardan Örnekler :