Geleneksel Türk Sanatlarında Başkalık ARA-YAN’lar İçin

Özellikle geleneksel sanatlar alanında eser vermek isteyenler için 7 ana başlık altında hazırlanmış olan programımız sanatçının gelişim ve üretim sürecinde karşılaşabileceği problemler, bu problemlerin alt yapısı ve bireysel çözümleriyle alakalıdır.

Program taklit etmekten tekrar etmeye, fikir bulmaya, bulduğu fikri koruyup sergileme sürecine ve ilerisine taşıyabilmeye kadar geniş bir yelpaze içinde hazırlanmıştır.

Program Akışı:

1. Hafta - 31 Mart Cumartesi

Sanatçının gelişim sürecinde taklit, tekrar ve meşk üzerine.

2. Hafta - 7 Nisan Cumartesi

Geleneksel Sanatlarda fikir bulma, bunu esere dönüştürebilme ve koruyabilme üzerine.

3. Hafta - 14 Nisan Cumartesi

Sanatta yasaklar, bunları koyanlar, manifestolar, inanç sistemleri ve tabular üzerine.

4. Hafta - 21 Nisan Cumartesi

Sanatçının tasarım sürecinde karşılaştığı çıkmazlar ve yaratıcı gerilim üzerine.

5. Hafta - 28 Nisan Cumartesi

Geleneksel Sanatlarda anlamı değiştirmeden biçimde yenilik üzerine.

6. Hafta - 5 Mayıs Cumartesi

Galeriler, küratörler, danışmanlar ve tüccarlar karşısında sanatçının durumu üzerine.

7. Hafta - 12 Mayıs Cumartesi

Geleneksel Sanatlarda başkalık ara_yan sanatçının durumu üzerine.

Program Tarihleri: 31 Mart - 12 Mayıs 2018

Program Gün ve Saati: Cumartesi / 11.00 - 13.00

Program Eğitim Süresi: 7 Hafta - 14 Saat

Not: Kontejanlarımız sınırlıdır.

Tanıtım Programını İzlemek İçin Tıklayınız

Fatih Mehmet Ömeroğlu

1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1997'de Ege Üniversitesi Berga¬ma Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon ön lisans bölümünü, 2002'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Hat (ana sanat) ve Cilt (yardımcı sanat) bölümlerini bitirdi. 2000-2002 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda çocuklara yönelik güzel sanatlar ve zihinsel kapasiteyi geliştirme dersleri verdi. 2005'te Mim Kitap Sanatları Klasik Cilt Atölyesi'ni, 2006'da Nun Mektebi'ni kurdu. 2006-2008 yılları arasında özel kurumlarda güzel sanatlar dersleri vermeye devam etti. Çeşitli dergilerde, gazete¬lerde yazıları ve illüstrasyonları yayımlandı. Sanatçı Hat derslerini Ali Alparslan’dan, Türk Sanat Tarihi derslerini Uğur Derman’dan, Cilt sanatı derslerini İslam Seçen’den, Kaligrafi derslerini İlhami Turan’dan, Ebru derslerini Hikmet Barutçugil’den aldı. Animasyon film yönetmeliği, resim ve heykel sanatıyla da amatör olarak ilgilenen Ömeroğlu, çok sayıda karma sergiye katıldı ve bu sergilerin bir kısmının küratörlüğünü üstlendi. 2008'de Alemi Misal reklam ajansını kurdu. Halen Alemi Misal reklam ajansında yazmakta, çizmekte, tasar¬lamakta ve yönetmekte. Fatih Ömeroğlu’nun “Racon” adında 2016 yılında yayınlanmış birde romanı bulunmakta.