Felsefe ve Sanat 2

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat projesinde her ay sanatın farklı alanlar ile ilişkisinin konuşulacağı online seminerler devam ediyor.

İkincisini yine Hayyam Celilzade ile gerçekleştireceğimiz seminer de felsefenin sanat ile ilişkisini müslüman filozoflar üzerinden ele alacağız.

“Felsefe ve Sanat” başlıklı ilk seminerimizin devamı niteliğinde olan ikinci seminerimizde felsefenin sanatla olan ilişkisinin izini Müslüman dünyasında sürmeye çalışacağız. Bu doğrultuda Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt gibi isimlerin görüşlerine değinerek Müslüman filozofların meseleye ilişkin yaklaşımlarını yorumlayacağız. Daha sonra çağdaş düşünürlerimizden olan Nurettin Topçu’nun söz konusu konuya dair fikirleri üzerinde durarak mensubu olduğu düşünce geleneğindeki nev-i şahsına münhasır konumunu anlatacağız. Aynı zamanda felsefe ve sanat ilişkisi hakkında ileri sürdüğü tezlerle bir anlamda da Hegel’le hesaplaştığını da göstermeye çalışacağız. Seminerimizi, Platon’un meseleye dair betimlediği “resmi”, işbu Müslüman düşünlerinin görüşleri üzerinden genişletmeye teşebbüs ederek ilk seminerimizin sonuçlarıyla irtibatlı şekilde yekûnlaştıracağız.

Hayyam Celilzade

31 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 17.00

Online seminerlerimiz ücretsizdir ve zoom üzerinden yapılacaktır.

Hayyam Celilzade

1991 doğumlu olan Hayyam Celilzade ilk, orta ve lise eğitimini Azerbaycan’da tamamladı. 2010 senesinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümünde lisans eğitimine başladı. Felsefe eğitimine eşzamanlı olarak Tarih bölümünde ÇAP yapan Celilzade, 2014 senesinde Üniversite’sinden Fakülte Birinciliğiyle mezun oldu. Aynı sene Felsefe Yüksek Lisans Programına kabul alarak Prof. Dr. Tahsin Görgün danışmanlığında ve TÜBİTAK bursiyeri olarak tez çalışmasına başladı ve 2016 yılında girmiş olduğu savunma sınavında tezi onaylandı. Aynı sene olarak Felsefe Doktora Programına kabul edildi ve yine TÜBİTAK bursiyeri olarak çalışmalarına devam etti. 2018-2019 senesinde İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Merkezinde “Yeni Bir Eğitim Felsefesinin İnşası” projesinde Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün asistanı olarak çalıştı.Prof. Dr. A. Ayhan Çitil’in danışmanlığı altında tez çalışmasına devam etmektedir. Uluslararası ve hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.