Fatma Hüsna Koç ile Hüsn-i Hat Atölyesi

Hat sanatı, İslam medeniyeti çerçevesinde Arap yazısına bağlı olarak doğmuş ve gelişmiş güzel sanatlardan biridir. Arap yazısı İslam’ın zuhuru ile sür’atli bir inkişaf devresine girmiş ve hicreti takip eden iki asır içerisinde bir taraftan bağlı bulunduğu Arap dilini ifade edebilen bir yazı sistemi, diğer taraftan hala canlılığını muhafaza eden bir sanat şubesinin ana unsuru olmuştur.

Aslı Nabat kavminin kullandığı Nabati yazıya dayanan Arap yazısı, İslamiyet’in zuhuruyla beraber Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in Hadis-i Şeriflerini güzel yazabilme gayretiyle inkişaf etmeye başlamıştır.

Hat sanatında eğitim meşk esasına göre yapılır. Yazı eğitimlerinde bireysel eğitim vardır. Yazı eğitimleri belirli bir süre değil uzun yıllar devam edecek, hatta ömür boyu sürecektir.

Hüsn-i Hat derslerinde öğrenciler, yazı tekniklerine alfabe yazımını öğrenerek başlamaktadır. İlk olarak Rik’a yazısı ile, ilerleyen dönemlerde ise kişinin ilgi ve yeteneğine göre farklı tekniklerle devam edilmektedir. Kamış kalem, is mürekkebi, ipek lika ve âherli kağıt ile başlayan eğitimlerde kağıt ve mürekkep hazırlanması da gösterilmektedir.

Atölyemizde Hüsn-i hat tarihçesi, atölye malzemelerinin tanıtımı yapılacak. Yazı çeşitleri hakkında bilgiler verilecek. Hattatlar tanıtılacak, Rik’a harfleri yazılacak, Rik’a harfinin diğer harflerle birleşimi meşk edilecek. Sülüs, Celi Sülüs, Nesih, Ta’lik, Celi Ta’lik hat yazı çeşitleri meşk edilecek.

HAT SANATI MALZEMELERİ

KALEM: İnce yazılar için kamış kalem, biraz daha iri hatlar için bambu ya da kargı kalemi, celi yazılar ise tahtadan yapılmış ağaç kalemler kullanılır. İyi bir kalem ne çok yumuşak, ne çok sert, ne çok kalın ya da ne çok ince olmamalıdır.

KALEMTRAŞ: Saplı bir bıçaktır. Tığ denilen su verilmiş çelikten mamul kesici kısmının dışında, fil dişi, kemik boynuz gibi nesneden yapılmış olup uzunca bir sapı ve bu iki kısmı birbirine perçinleyen çelikten prizması vardır.

MAKTA: Kamış kaleminin ucunun üzerinde kesildiği ve çatladığı bir alet olup, kemik ,boynuz, bağa vb. maddelerden yapılır.

MÜREKKEP: Mürekkep denince ilk akla gelen isden yapılma siyah mürekkeptir. Ayrıca diğer renklerde de mürekkepler vardır.

LİKAA: Mürekkep sıvı haliyle kalemle temas edilmez. Önce lika adı verilen bir tutam kadar, su ile yıkanmış ham ipeğe emdirilerek kullanılır.

HOKKA: Mürekkebin muhafaza edildiği kaptır.

ÂHAR: Nişasta, şap ve yumurta akı maddelerinden yapılır. Elde edilen bu sulu madde kağıt üzerine sürülür veya kağıt bu maddeye batırılır. Böylece kağıt parlak görünür. Kaba, pürüzlü ve kalemin yürümesine müsait olmayan kağıtlar, aharlanmak suretiyle yazı yazmaya son derece müsait hale getirilir. Eskiden bilhassa hat san'atında kullanılan kağıtlar aharlanırdı.

MÜHRELEME: Mühreleme aharlanan kağıtların parlatılmasına bir nevi ütülenmesi denir. Kağıda tazyik edilerek bir ileri bir geri hareketlerle muhtelif istikametlerde sürülür.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihi: 03 Ekim 2023 - 11 Haziran 2024

Atölye Gün / Saati: Salı / 13.00 - 15.00

Atölye Süresi : 36 Hafta

Not: Atölye başvurularımız sona ermiştir, bir sonraki atölye için eylül ayında başvuru yapabilirsiniz.

Fatma Hüsna Koç

1991 yılında İstanbul Fatih’te doğan Fatma Hüsna Koç ilk öğrenimini Fatih Nişancı Mehmet Paşa ilkokulunda, orta öğrenimini Fatih Ahmet Rasim Lisesinde tamamlamıştır. 2013 yılında Fatih Kumrulu mescit kız kuran kursunda hıfzını ikmal etmiştir. 2010-2014 Islamic University of Europe Rotterdam (ilahiyat fakültesi) mezunudur. 2015-2016 Fatih Kız İmam Hatip Lisesi’nde Arapça eğitmenliği yapmıştır. 2015- 2017 yılları arasında Doç. Dr. Ahmet Zeki İzgöer hoca ile Osmanlıca arşiv okumaları yapmıştır. Hat sanatına çocuk yaşta var olan ilgisinden dolayı, henüz 6 yaşında iken hattat Orhan Dayal hocanın vesilesiyle hat sanatını tanıma fırsatı bulmuştur. Hat sanatı sevdasıyla öğretmenliği bırakıp Abdullah Gün hoca ile rika, sülüs ve nesih dersleri almaya başlamıştır. 2018 yılında Abdullah gün hocadan sülüs ve nesih dalında icazet aldı. Yurt içinde sergilere katılmıştır. Çeşitli kuruluşlarda hüsn-i hat dersi vermiştir.