Eskizle Osmanlı Mimarisi Atölyesi

Programın Amacı :

Sanatçı ve araştırmacı Serap Ekizler Sönmez yönetiminde, 12 hafta boyunca devam eden program kapsamında; Osmanlı Medeniyetinde ortaya konulmuş mimarlık eserleri incelenip kendilerinden evvelki ve sonraki kültürlerle etkileşimleri teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. “Osmanlı Mimarisi”, ”İslami Mimari”, “İslam Sanatı”, “Türk Sanatı” gibi kavramlar incelenerek kavramların doğruluğu tartışılmıştır.

Atölyede eserler ele alınırken, bir binanın tamamı ya da çeşitli mimari detaylar eskiz çizim metotları ile çizilerek zihinlerde daha iyi yerleşmeleri sağlanmıştır. Böylece aynı zamanda kişinin desen kabiliyeti de geliştirilmeye çalışılmıştır.

Programın İçeriği :

• Erken Devir Osmanlı Mimarisi; Bursa ve Edirne Üslubu da denilen bu döneme ait eserlere dair çalışmalar, Osmanoğulları döneminden yani henüz beylik iken ortaya konulmuş eserlerden başlayarak ‘Klasik Dönem ’in habercisi olan Edirne Üç Şerefeli Cami’sine kadar devam edecektir. Bu dönemde üslup birliği oluşturmuş olan zaviyeli camiler, çok kubbeli camiler ve 13. yy’den itibaren daha çok Konya ve çevresinde görülen tek kubbeli camiler (mescitler) birer birer ele alınarak kendinden evvelki ve sonraki dönemlerde yapılmış olan mimari eserlerle mukayeseli bir biçimde irdelenecektir.

• Klasik Devir Osmanlı Mimarisi; Bu dönem kendi içinde üç başlık halinde incelenecektir. İlk olarak Mimar Sinan'a kadar olan süreçte merkezi kubbeye ulaşmanın ve her aşamasıyla dönüşümün serüveni Edirne Üç Şerefeli Cami’den itibaren ele alınacaktır. İkinci olarak Mimar Sinan çağı ele alınacak ve onun Mimari yenilikleri anlaşılmaya çalışılacaktır. Sinan eserlerinden plan bakımından farklılıklarına göre incelenecektir. Son olarak, Mimar Sinan'dan sonra klasik mimari üslubunun izleri Sinan’ın öğrencilerinin yaptığı eserler üstünden incelenecektir.

• Klasik sonrası süreç; Yabancı mimari etkilerin neler olduğu konuları işlenerek Lale devrinden itibaren sırasıyla barok, ampir ve eklektik dönemde yapılmış eserlerden örnekler işlenecektir.

Serap Ekizler Sönmez'a ait Çalışmalardan Örnekler :

Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.