Eskizle İslam Mimarisi Atölyesi

Atölye İçeriği:

İslam tarihi sürecinde ortaya konulmuş mimari eserlerin incelenip kendilerinden evvelki ve sonraki kültürlerle etkileşimleri ele alınacaktır. “İslam Sanatı”, “Türk Sanatı” kavramları irdelenecek ve kavramların doğruluğu tartışılacaktır. Eserler ele alınırken eskiz çizim metotları ile çizilerek zihinlerde daha iyi yerleşmeleri sağlanacak. Ayrıca kişinin desen kabiliyetini geliştirilmeye çalışılacaktır. Çizimin öğrenme üzerindeki etkisi fark ettirilerek İslam mimarlık tarihinde ortaya konulmuş eserler bu metodun desteği ile kavranmaya çalışılacak. Tüm İslam mimarlık tarihi dersinin nihai hedefi Mimar Sinan’ın inovasyonlarını daha iyi anlamaktır. Bu bağlamda Mimar Sinan’a varan uzanan süreçte mekan ve kubbe arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Katılımcı Profili:

Türk ve İslam Sanatlarında yüksek lisans düşünenler, Mimarlık öğrencileri, öğrenirken desen gücünü artırmak isteyenler ve bu konulara ilgi duyan herkes atölyeye katılabilir.

Atölye Konu Başlıkları:

- İlk mabet “Kabe”, Mescid-i Nebi
- Emevi dönemi eserleri
- Endülüs Emevi dönemi eserleri ve İspanya’daki diğer Müslüman devletleri eserleri
- Abbasi dönemi eserleri ve Emevi dönemi mimarisi arasındaki farklar
- Karahanlı dönemi, Gazneli dönemi mimari eserleri
- Büyük Selçuklu devri mimari eserleri ve Anadolu’ ya etkileri
- Büyük Selçuklu sonrası Anadoludaki Beyliklere ait eserler
- Anadolu Selçuklu devri eserleri (erken dönem ve klasik dönem)
- II. Beylikler dönemi eserleri
- Orta Asya Timurlular dönemi ve Memlükler dönemi eserlerine bakış
- Erken dönem Osmanlı eserleri
- Klasik dönem ve “MİMAR SİNAN”
- Klasik sonrası “Osmanlı Mimarisi”
- Günümüzde “İslam Mimarisi”

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 03 Ekim 2015 Cumartesi – 18 Haziran 2016 Cumartesi
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi / 12.15 – 14.15
Atölye Süresi: 34 Hafta (8,5 Ay)

Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.