Eskiz Atölyesi

Atölye İçeriği:

Öncelikli hedef özellikle mimari eserleri daha iyi gözlemleme yetisi kazandırarak beynin fotoğraflama kapasitesini artırmaktır. Bu elbette kalem tutan eli, öğrenme işine katmakla sağlanmaya çalışılacaktır. Eskiz dersi ile önce bakılan ve görülen eserler kağıda pratik bir biçimde aktarılacak, sonrasında hafızanın ve hayallerin desteği ile çizimler oluşturulmaya çalışılacak. Bunlar yapılırken gözün oran, ölçek ve ritim gibi algılama öğeleri geliştirilmeye çalışılacaktır. En önemlisi yapılacak çalışmalar ile farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

Katılımcı Profili:

Mimarlık öğrencileri, resim öğrencileri ve gördüğü üç boyutlu eseri iki boyutlu düzleme aktarmak için istek duyan herkes atölyeye katılabilir.

Atölye Konu Başlıkları:

- Tek kaçışlı perspektif çiziminden başlayarak iki ve üç kaçışlı perspektif çizimler
- Tonlama- ışık ve gölge egzersizleri
- İç mekan ve dış mekanda çizim uygulamaları
- Farklı materyallerle uygulamalar (sulu boya, keçeli kalemler, çini mürekkebi, kolaj)
- Gezi programı kapsamında yerinde eskiz çalışmaları
- Öğrencilerin seçecekleri bir konu çerçevesinde eskiz defteri oluşturma çalışmaları

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihi: 03 Ekim 2015 Cumartesi – 18 Haziran 2016 Cumartesi
Atölye Gün ve Saati: Cumartesi / 14.45 - 16.45
Atölye Süresi: 34 Hafta (8,5 Ay)

Serap Ekizler Sönmez

1973 yılında Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre bu alanda çalıştı. Üniversitedeyken başladığı resim eğitimine 12 yıl boyunca ressam İlhami Atalay atölyesinde devam etti. Daha sonra sürrealist ressam Erol Deneç'ten dersler aldı. Resme ilgisi ağır basan sanatçı Kimya sektörünü tamamen bırakarak 2003'te kendi atölyesini açtı. Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldı. 10 yıl boyunca özel dersler verdi ve her yıl öğrencilerini karma sergilere hazırladı. Birçok uluslararası koleksiyonlarda özgün eserleri mevcut olan sanatçı; resim, kaligrafi, karikatür, duvar ressamlığı gibi birçok çeşitli alanda çalışmalarına devam etmektedir. "İslam Tarihi ve Mimari Eserleri" ve "İslam Sanatı'nda Geometrik Desenler" gibi alanlara merak salarak bu konuda araştırma ve incelemelerde bulunmuş olan Serap Ekizler Sönmez, bu bağlamda Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Özellikle Mimar Sinan dönemi yapılarını inceleyerek bu yapılarda bulunan geometrik desenlerin analizlerini içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. İslam Mimarisinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğine ilişkin araştırmalar yaparak önemli eserlerin eskiz çalışmalarını ve desenlerini çizmiştir.