Erhan Olcay ile Kaligrafi Atölyesi

Hep en güzeli arama tutkusuyla düşülen yoldur sanat ve işte o yolda ne güzel kaybolur sanatçı... Kaligrafi de böyledir, en güzeli aramak için harflerin arasında kaybolmaktır. En basit tanımla güzel yazı yazma sanatıdır kaligrafi.

Sanatın tarihsel süreci içerisinde eşine az rastlanır özelliklere sahip kaligrafi sanatı estetiği ve işlevselliği bünyesinde barındırması bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde insan emeğinin yerini makinaların aldığı gerçeği, sanat için geçerli bir olgu değildir. Sanatı sanat yapan, sanatçının esere kendisinden kattığı ruhtur. Bir sanat eserinde insan emeğinin tarih boyunca her kültürde ve medeniyette bu denli önemli ve saygın olmasının sebebi, sadece güzel olması değil; sanatçının ancak derinlerinde görebileceğimiz yaşamından, sanatından ve kültüründen fısıldadıklarıdır, işte o fısıltı, modern çağa karşı kaligrafın elindeki son silahtır. Bir yazının kaligrafik olması için ona mutlaka insan eli değmesi gerekir.

Her güzel yazı da kaligrafi değildir. Sanatta güzellik olgusu günümüz klişe deyiminde olduğu gibi göreceli olmaz. Salt güzel yazı olarak algılanan kaligrafi harflerin resime dönüşmüş halidir. Birçok sanat dalında olduğu gibi kaligrafinin belli başlı kuralları vardır. Bir yazının kaligrafik değer taşıması için Harf anatomisi, yazıdaki ritim, espas, denge, doku, estetik değerler, karakterin doğru ve uygun yerde kullanımı vb. birçok husus dikkate alınmalıdır. Özetle; güzel yazıda önemli olan, yazının doğru olmasıdır ve doğruluk zaten estetiği de beraberinde getirecektir. Bu kurallar içerisindeki uçsuz bucaksız özgürlük alanı onu sanat yapan özgün yanlarındandır.

7' den 70' e herkes kaligrafiyle ilgilenebilir; ancak bu sanatı icra etme arzunuz, kabiliyetiniz ve sonra ortaya çıkacak tasarımcı kişiliğiniz sizi yazı yazan diğer insanlardan ayıran önemli bir faktör olacaktır.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri: 09 Ocak 2018 – 29 Mayıs 2018

Atölye Gün ve Saati: Salı / 12.00 - 15.00

Eğitim Süresi: 20 Hafta - 60 Saat

Bu video İstanbul Tasarım Merkezi'nin düzenlediği "Kaligrafide Teknik Analiz" başlıklı seminer programını içermektedir.

Erhan Olcay

1979 da doğup ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul' da alıp ardından lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’ nde tamamladı. Yazı kültürüne olan ilgisi dolayısı ile hat ve kaligrafi sanatı eğitimi aldı. Temel Kaligrafi eğitiminin ardından Uluslararası bir kaligrafi cemiyeti olan ( CLAS ) The Calligraphy and Lettering Arts Society' den diploma aldı. Dünyanın en iyi kaligraflarından Denis BROWN liderliğinde kaligrafi eğitimine devam etmektedir. Kaligrafi sanatı üretimlerinin yanında kitap kapağı tasarımları da yapmaktadır. Ayrıca Mürekkepbalığı dergisinde Yazı Kültürü üzerine yazıları yayınlanmakta ve Kaligrafi Eğitimi sayfasını hazırlamaktadır. Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi ve İstanbul Tasarım Merkezi’ nde kaligrafi dersleri vermektedir. Türkiye' de ilk defa Yazı Kültürü üzerine konferans, söyleşi ve çalıştay programları serisi olan "Kaligrafist" etkinliğinin tasarımcısı ve uygulayıcısıdır. Kaligrafi sanatının yeni kuşak temsilcisi olan Erhan Olcay atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.