Enver Gülşen ile Film Okulu

Dönem 2: Film Sanatı ve Edebiyat

Bu program, edebiyat ve şiir sanatı ile film sanatı arasındaki köprüleri araştırmak yanında, bu iki sanatın benzerlik ve ayrılıklarını kendi özgünlükleri bağlamında anlamayı amaçlıyor. Böylece hem "edebiyat uyarlamaları" kavramının imkân ve problemlerini tespit etmeyi hem de film sanatının edebiyatın "dışında" kalan özgün yönlerini anlamayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl film sanatına giriş mahiyetinde yaptığımız "Film Okulu" programını hem derinleştirmek hem de film sanatı ve edebiyat üzerine düşünenleri ve film çeken/çekecek kişileri yeni soru(n)larla karşı karşıya bırakmak amaçlı bir "üst" versiyonuna taşımayı amaçlıyoruz.

Program İçeriği:

1. Hafta: Edebiyat Nedir, şiir nedir, film nedir? Benzerlikleri ve karşıtlıkları bağlamında teorik bir giriş.

2. Hafta: Dil kavramına ve felsefesine film felsefesinden bir giriş: Edebiyatta dil, şiirde dil ve film sanatında "dil" meseleleri üzerine bir karşılaştırma girişimi

3. Hafta: Dram sanatı ve film: Poetika bağlamında bir "yeniden okuma" ve trajedi ve komedinin film sanatındaki yansımaları.

4. Hafta: Metafor kuramları ve film sanatında metafor kullanımları üzerine karşılaştırmalı ve pratik yönelimli bir inceleme...

5. Hafta: Batı edebiyatı ve divan edebiyatında "dil sanatları" ve filmde "dil sanatları" üzerine bir karşılaştırma... "Sembol" kavramının ontolojisi üzerine bir giriş ve film sanatının imkânlarından birisi olarak "sembol".

6. Hafta: Tarihi edebiyat ve tarihi filmlerin imkân ve sorunları üzerine bir inceleme...

7. Hafta: Edebiyatta ve şiirde "ses" ve film sanatında "ses" meselesi üzerine "kökses" araştırmaları bağlamında bir giriş denemesi.

8. Hafta: Edebiyat ve film sanatında mekân meselesine bir bakış. Mekân "tasarımları" imkânlarının film sanatının imkânları bağlamında pratik bir incelemesi.

9. Hafta: Edebiyat ve film sanatında zaman meselesine bir bakış. Zamanın film sanatındaki imkânları üzerine pratik bir inceleme.

10. Hafta: Parodi, satir ve ironi kavramlarının edebiyat ve film sanatındaki "karşılıkları" ve senaryo yazımında kullanım biçimleri.

11. Hafta: Senaryo kuramlarına bir giriş (bu haftadan itibaren senaryo yazımları ile ilgili pratik çalışmalar başlayacak ve sonraki haftaların her birinde dersin bir bölümü senaryo için kullanılacak)

12. ve 13. Hafta: Mitoloji ve film sanatı... Hint, Çin, Yunan, Roma, İran, Ortadoğu mitolojilerinin film sanatında uygulanması üzerine film tarihine eleştirel bir bakış.

14. Hafta: Tasavvuf edebiyatının açtığı imkânlar ve film sanatında potansiyel karşılıkları.

15. Hafta: Mevlid metinlerinin film sanatı açısından incelenmesi.

16 ve 17. Hafta: Kur'an-ı Kerim'den önceki "muharref kutsal metinlerin" ve Kur'an-ı Kerim'in anlatı kuramlarına katkısı bağlamında ele alınması ve ses, kelime, cümle ve anlam "dizgisinin" film sanatında karşılıklarının aranması...

18. Hafta: Pratik bir senaryo çalışması. Yusuf Kıssasının Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'deki aktarımının anlatı biçimi açısından ele alınması ve "en güzel hikâyenin" edebiyat ve film sanatındaki mevcut ve potansiyel karşılıkları.

Program Takvimi:

Atölye Tarihi: 08 Ekim 2019 - 25 Şubat 2020 / 18 Hafta

Atölye Gün ve Saati: Salı / 17.00 - 20.00

PROGRAMIN I. DÖNEM VİDEOLARI

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta 11.Hafta 12.Hafta 13.Hafta 14.Hafta 15.Hafta 16.Hafta

Enver Gülşen

Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da gördükten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniversitedeki yıllarından sonra uzun yıllar çeşitli şirketlerin ArGe departmanlarında elektronik sistemler tasarımında, gömülü sistemler donanım ve yazılım teknolojilerinde araştırma geliştirme mühendisliği ve proje yöneticiliği yaptı. Mühendislik dışında İnsan Yayınları'nda editörlük ve İnsan Yayınları'nın bir yan kuruluşu olan ve "sanat kitapları basması niyetiyle kurulan" kuruluşunu yaptığı İnsanArt Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Özelde film sanatı, genelde de sanatın gelenek, hikmet ve düşünme ve görme biçimleriyle ile ilişkisi üzerine yaklaşık on yıldır çeşitli yerlerde konferanslar, seminerler, dersler veriyor. ODTÜ'de öğrenci olduğu doksanlı yılların ilk yarısından itibaren sinema, sanat, edebiyat, dinler tarihi ve felsefe ile içli dışlı oldu. Film sanatının kendi dünyasında ve hakikat arayışındaki yerini "anlamaya" çalıştığı çalışmaları Sinemanın Hakikati, Hakikatin Sineması ve Sinemanın Kökleri kitapları birer İnsan Yayınları kuruluşu olan Külliyat ve İnsanArt yayınlarında basıldı. Çalışmaları bir süredir, "sanatın manevi tarihinin" sinema eksenli izini kazımakla ilgili. Şu sıralar, "hayatının çalışması" olarak addettiği ve 2018 yılı sonlarında basılması düşünülen "Sanatın Sinemasal, Sinemanın Sanatsal Tarihi: Sanatın Manevi Tarihine Film Sanatı Perspektifinden Bir Kazı Çalışması" adını vermeyi uygun gördüğü 5 ciltlik kapsamlı kitabı ile 2018'in ortalarına doğru yayımlamayı planladığı hacimli "Film Kanonu: 300 Büyük Film" kitapları ile uğraşmaktadır.