Düşünce Atölyesi İnovasyon

Sosyal inovasyon; Sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel sorunların yenilikçi yöntemler, politikalar, araçlar, süreçler ve uygulamalarla çözümüne dayanan inovasyon modelidir.

Bu modelde soruna yaklaşım yeni bir süreç ya da ürün geliştirmek, yeni bir stratejik yaklaşım geliştirmek ve uygulatmak, insan kaynaklarını sorunu tanıyıp çözebilecek beceriyle donatmak gibi araçlar yardımıyla belirlenir.

Bu programın amacı;

• İnovasyonun ne olduğunu kavrama ve yenileşimi üreticilikten ayırt edebilme,

• Kişisel yenileşim yetkinliklerine ne kadar sahip olduklarını sorgulayabilecek ve bunları geliştirebilecek beceriler kazanma,

• Farklı düşünme teknikleri kullanıp, kendi iş hayatlarında yenilikçi olabilecek fikirler üretmedir.

Tarih: 14 Nisan, Perşembe, 16.00-19.00

Katılım Ücretsizdir.

Salih Keskin

İnovasyon uzmanı olan Salih Keskin, Kreatif düşünce modellerinin üretimi ve İnovasyon üzerine araştırmalar yapmakta, eğitimler vermekte ve firmalara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. İngiliz Büyükelçiliği ve TEPAV ortak projesinde, DPT’nin Euroguidance programında, Sanayi Bakanlığı Tasarım Komisyonunda İnovasyon konusunda katkılarda bulunmuştur. Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda İnovasyon konusunda programlara katılmış ve bazı gazetelerde de İnovatif düşünce üretimi üzerine yazılar yazmıştır. İnovasyon konusunda ve sektörel bazda yolunu bulmak isteyenleri aydınlatacak kitapları vardır. Salih Keskin halen, İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim üyeliğine devam etmektedir.