Deprem Tasarımı Çalıştayı

Deprem Tasarım Çalıştayları Dünya’nın pek çok ülkesinde yıllardır yapılmaktadır. Yapılacak çalıştay ülkemizde bu isimle yapılan ilk çalıştay olma özelliği taşıyacaktır. Deprem tasarımında esas alınması gerekli iki unsurdan birisi yer, diğeri yapıdır. Yer esas alınmadan yapılan bina tasarımlarının depremlerde büyük hasara uğradıkları önemli çalışmalara konu olmuştur. Deprem tasarımının yapılmadığı şehirlerde meydana gelen hasarlar pek çok çalışmaya konu olmuştur. Kentsel Tasarım yerin depremi büyütme gücüne uygun yapılırsa depremin yıkıcı gücü şehirleri teğet geçer. Aksi durum ise, depremin gücünü büyütecek yerel zemin koşulları esas alınmadan imarına izin verilen tasarımsız şehirleşme modellerinin sonu felaket olur.

Tasarımsız şehirleşmelerde depremin yıkım gücü benzer şekillerde ortaya çıkar. Genel olarak deprem tasarım çalıştayları ve deprem riskini azaltacak çalışmalarda, kısaca tartışılacak üç temel depremde ortaya çıkan deneyim esas alınır. Bunlardan birisi depremin şiddetini büyütecek yapılaşmaya uygunsuz alanların imara açılması. Diğeri ise, yapılaşmaya uygun da olsa rezonansa bağlı olarak depremin yıkım gücünü büyütecek uygunsuz yüksek yapılaşmadır. Örnek depremler ve sonuçları tartışılacaktır.

16 Haziran 1964 meydana gelen M7.5 Nigata depreminde betonarme olarak sağlam binaların çökmesidir. Benzer etki, 1 Ekim 1995 M6.9 Kobe Depreminde malzeme olarak çelikten yapılmış binaların devrilmesidir. İki depremde temek neden zemin sıvılaşmasıdır. 19 Eylül 1985’te meydana gelen M8.0 Mexico City depreminde yüksek binaların 20 katlarında rezonans gücüyle büyük hasar gözlenmesi şehirleşmede, yapılaşmada kat yüksekliği tasarımlarının çok önemli olduğunu gösterir.

Yapılacak çalıştay, deprem oluşum fiziğinin anlaşılmasına, yapı ve yer özelliklerinin birbirinden bağımsız yapıldığında tasarımı zayıf şehirleşme nedeni olacağına ilişkin temel bilinçlenme fırsatını sağlamayı hedeflemektedir.

Saat:

10.30

 

Ali Osman Öncel

Konu:

4 Ocak 1935 M6.7 Marmara Adalar Depremi

     

Saat:

11.00

 

Ömer Faruk Kültür

Konu:

Çelik Yapıların Deprem Davranışı

     

Saat:

11.30

 

Yoshinori Moriwaki

Konu:

Japonyada Depreme Dirençlli Bina Tasarımı

     

Saat:

12.00

 

Seda Temel

Konu:

Kaya Fiziği Sismolojisi

     

Saat:

12.15

 

Ertuğrul Kara

Konu:

Artçı Depremlerin Davranışları

     

 

YEMEK ARASI

 

Saat:

 

13.00 - 14.00

     

Saat:

14.00

 

Serhan Gören

Konu:

Hangi Zeminler Deprem Şiddetini Büyütür?

     

Saat:

14.30

 

Ebru Aydındağ

Konu:

Büyük Deprem Faylarında Fraktal Düzen

     

Saat:

14.45

 

Fatma Ekiz

Konu:

4 Boyutlu Arama Sismolojisi

     

Saat:

15.00

 

Hilal Yalçın

Konu:

2014 M6.5 Gökçeada Depremi

     

Saat:

15.30

 

Hamza Birinci

Konu:

Depremde Sismik Hız Büyüklük Değişimleri

     

Saat:

15.45

 

Ertuğrul Kara

Konu:

Büyük Depremlerde Zemin İvme Değişimleri

     

Saat:

16.00

 

Satı Gökarslan

Konu:

Afetlerde İlk Yardım Eğitimi