Çocuklar için Online Felsefe Atölyesi

Çocuklar için Felsefe (P4C) atölyesi bir uyaran (Hikaye, Masal, vb.) etrafında çocuklarla yapılan soruşturmadır. Atölye kolaylaştırıcı eşliğinde ilerler. Masaldan seçilen bir tema üzerine tartışma başlatılır.

Atölyenin amacı çocuklara felsefi bilgiler sunmak değildir. Amaç, çocukların düşünce becerilerini geliştirmeyi, sorgulamayı, başkalarını dinlemeyi, farklı fikirlere saygı duymayı ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

Kazanımlar;

Sosyal becerilerini (ben diliyle konuşmak, nezaket, kendini ifade etme, dinleme becerileri) geliştirir.

İş birliğine dayalı düşünme becerisini geliştirir.

Neden - sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.

Dili etkili kullanma becerisini geliştirir. Özgüven gelişimini destekler.

Farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirir. Eleştirel düşünce alışkanlıklarını geliştirerek, akıl yürütme, bağıntı kurma, soyutlama becerilerini güçlendirir.

Atölye 8/12 yaş aralığındadır.

1. hafta atölyemizin konusu 'dürüstlük'. Yalan söylemek nedir? Sessiz kalmak yalan söylemek midir? Dürüst insan kime denir? gibi soruları birlikte tartışacağız.

2. hafta atölyemizin konusu 'adalet'. Adil olmak nedir? Eşitlik ve adalet aynı şey midir? Her zaman adil olmak mümkün müdür? gibi sorular üzerine tartışacağız.

3. hafta atölyemizin konusu 'Cesaret'. Cesaret ne demektir? Cesur bir kişide korku bulunur mu? gibi soruları birlikte tartışacağız.

4. hafta atölyemizin konusu 'Söz vermek ve Sözünde durmak'. Söz vermek ne demek? Herkese karşı sözümüzde durmalı mıyız? Sözünde durmamanın sonuçları ne olabilir? Bazı koşullarda verdiğin sözü bozabilir misin? gibi soruları konuşacağız.

Atölye Takvimi :

Dürüstlük : 8 Temmuz 2020

Adalet : 15 Temmuz 2020

Cesaret : 22 Temmuz 2020

Söz Vermek ve Sözünde Durmak : 29 Temmuz 2020

Atölyelerimiz Çarşamba günleri 18.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacaktır.