Bilim ve Sanat Semineri

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-I) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Tasarım Merkezi Online Kültür Sanat Projesi’nde her ay sanatın farklı alanlar ile ilişkisinin konuşulacağı online seminerler devam ediyor! Bu ay yapacağımız seminerde de Bilimin Sanat ile ilişkisini Talha Suna ile beraber ele alacağız.

Bilim ve Sanat, konuları, çalışma nesneleri, yöntemleri ya da sonuçları bakımından açık farklılıkları bulunan, benzemez görülen, insanlığın iki tür faaliyetidir. Peki ama bu iki faaliyeti birbirine yakınlaştıran, benzeştiren hatta aynılaştıran taraflar var mıdır? Bilim ve sanatı doğru anlamak için bir karşıtlık ilişkisi içerisinde değerlendirmek, farkların ön plana çıkarıldığı bir düşünme biçimi en doğru yol olarak görülebilir mi? Bu iki temel soru etrafında bilim ve sanatın birlikte düşünüleceği seminerlerin ilkinde öncelikle bilim ve sanata dair yapılmış bazı tanımlar verilerek bu iki faaliyetin farklılıkları vurgulanıp öne çıkarılacaktır. Objektiflik, doğrulanabilirlik, çelişmezlik, özgünlük, yaratıcılık gibi pek çok ilkenin bu iki faaliyet içerisindeki anlamları ve karşılıkları tespit edilecektir. İkinci oturumda ise bakış açımızı değiştirerek bilim ve sanatı farklılıkları, karşıtlıkları üzerinden değil benzerlikleri bağlamında düşünecek ve bu düşünme biçiminin bize ne gibi sonuçlar sunabileceği üzerine bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Talha Suna

19 Kasım 2021 Cuma / Saat: 16.00

Online seminerlerimiz ücretsizdir ve zoom üzerinden yapılacaktır.

Seminer Kayıt Formu İçin Tıklayınız

Talha Suna

1987 İsviçre doğumlu olan Talha Suna, üniversitede ilk olarak makine mühendisliği eğitimi almış ancak bu eğitimi yarıda bırakarak 2011 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde felsefe eğitimine başlamıştır. 2015’te mezun olmasının ardından Yüksek lisans eğitimine Galatasaray Üniversitesi’nde devam etmiş ve 2020 yılında, “La Psychanalyse de la Connaissance chez Gaston Bachelard (Gaston Bachelard’da Bilginin Psikanalizi)” adlı epistemoloji ve bilim felsefesinin kesiştiği çağdaş bir yöntemi konu edinen teziyle mezun olmuştur. 2017’den beri Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde sürdürdüğü araştırma görevliliğinden yakın zamanda ayrılmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.