Benim Güvercinim Fotoğraf Yarışması

Güvercin

Güvercin Kutsal bir kuş olarak bilinen güvercinlere ilk kez kutsal kitap Tevrat’da rastlanır. Nuh Peygamber tufanın dinip dinmediğini anlamak için gemiden bir güvercin uçurur. Bir müddet sonra güvercin ağzında suların çekildiğini gösteren bir zeytin dalı ile gemiye döner. Bu haber üzerine gemi Ararat Dağına yanaşır ve içindekiler karaya çıkarak yer yüzünde görülen her türlü canlının çoğalmasını sağlar.

Hıristiyanlıkta güvercin , insanlara kardeşçe yaşama duygusunu, barışı, gönül sevincini götüren ve cennette mutluluğu, sevgiyi taşıyan yine kutsal bir kuş olarak bilinir ve sevilir. Büyük sportif yarışmalarda havaya uçurulan güvercinler bu inanışın en güzel örneklerindendir.

İslam dinindeki inanışa göre de her türlü günahtan uzak, suçsuz bir kuştur.

Kısas-ı Embia’da, Hazret-i Muhammet’in İslam dinini yaymaya başladığı sıralarda saklandığı Sevr Mağarası’nın örümceklerin ördüğü ağ ve bir çift güvercinin yuva yaparak Peygamberi gizlediği anlatılır.

Evcil güvercinlerin nereden yayılmaya başladığı tam olarak tespit edilememesine karşın Asya'dan Mezopotamya ve Mısır'a doğru yayıldığı kanısı yaygın, ancak son zamanlarda bu yayılmanın Anadolu orijinli olduğu da tartışılmaktadır.

Güvercinlerin uzun uçması ve bir yere yuva yaptıktan sonra başka bir yere alışamamaları ve aradan yıllar geçmesine karşın özgür kaldıklarında ilk yuvalarına dönme yetisine sahiptirler.

Mısır, Mezopotamya ve Anadolu'yu kapsayan bölgede güvercin türlerinden haberleşmek amacıyla yararlanılmaktaydı.

M.Ö. Çin'de güvercinlerle haberleşme ağı kurulduğu ve savaşlar sırasında da bu ağın kullanıldığı bilinmektedir. Eski Yunan ve Roma'da da savaşlar sırasında güvercinler haberleşme amaçlı kullanılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı'da da savaş haberleşmesinde ve posta işlerinde kullanılmak üzere güvercin yetiştirilmiş.

Güvercin Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın amacı, her yaş ve meslekten fotoğraf severin “güvercin” teması üzerinde yoğunlaşarak, barış ve haberleşmenin sembolü olan güvercinlere farklı bakış açıları yakalamalarını sağlamak.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın başlangıç tarihi : 18 Mayıs Pazartesi

Yarışmaya son katılım tarihi : 30 Ağustos 2009

Jüri değerlendirme ve yarışma derecelerinin açıklanması : 15 Eylül 2009